Aarhus Universitets segl

Metanproduktion fra heste fodret med forskellige grovfoderrationer

Projektets formål og baggrund

Heste udleder metan som en del af deres fordøjelse. De skyldes omsætning af fibre i tyk- og blindtarm under iltfrie forhold. Det forventes at fiberrige rationer bidrager med mere metan, men det vides ikke med sikkerhed, om der forskel på forskellige typer af fiberrige fodermidler.

Forsøgets formål er undersøge forskellige fodermidlers nedbrydning og gasproduktion med en laboratoriemetode og derefter udvælge to foderrationer, hvor metanproduktionen måles på heste.

Målet er, at genere ny viden om metanproduktion fra heste i Danmark fodret med fiberrige foderrationer, viden der er en forudsætning for at udvikle et mere klima- og miljøvenligt hestehold.

Projektets hovedindhold

  • Undersøge forskellige formidlers nedbrydning med en laboratoriemetode, der skal danne bag-grund for udvælgelse af fodermidler/rationer til et forsøg, hvor CH4 produktionen måles på heste.
  • Måle metanproduktionen hos heste på to forskellige fiberrige rationer.

Det forventes, at projektet giver viden om metanproduktionen hos heste under nordiske forhold. Projektet vil bidrage med viden, forståelse og formidling af hestens betydningen for påvirkning af klimaet.

Projektperiode og offentliggørelse
Vi forventer, at projektet giver data nok til to specialer. Det forventes at der offentliggøres en national artikel af forsøget. og at resultaterne formidles ved en international kongres.