Aarhus Universitets segl

Organisk fosfor fra knogler som erstatning for traditionel mineralsk mono-kalciumfosfat (ORGFOS)

Projektets formål

at vurdere om organiske kalcium-fosfater kan erstatte traditionel mono-calcium fosfat (MCP) i foder til grise og således være en mere økonomisk favorabel og bæredygtig kilde til tilsat fosfor (P).  

Projektets baggrund og hovedindhold

For at sikre grise tilstrækkelig forsyning med fosfor (P) tilsættes i dag mineralske fosfater til foderet. I Danmark anvendes næsten udelukkende mono-kalcium fosfat (MCP) fordi fordøjeligheden af MCP i grise er højere og P udnyttelsen dermed bedre, i forhold til mineralsk di- og tri-kalciumfosfat (hhv. DCP og TCP). 

Mineralsk MCP er en ikke-fornybar naturressource, og anvendelsen deraf er, udover at være dyr, således heller ikke hensigtsmæssig i et bæredygtigheds perspektiv. Spørgsmålet er dog, om der findes alternative og mere bæredygtige kilder til P i foder, som både er økonomisk attraktive for griseproducenterne og som opfylder behovet for høj P tilgængelighed og udnyttelse.   

Dette projekt fokuserer på at generere viden om specielt P fordøjeligheden af orgDCP og orgTCP, således at griseproducenter, hvis P fordøjeligheden og P udnyttelsen er sammenlignelig med MCP, får mulighed for at anvende en billigere og mere bæredygtig P kilde i deres produktion. 

Projektets opbygning

I projektet bestemmes P og kalcium (Ca) fordøjeligheden af en kontroldiæt med lavt P indhold (uden tilsat foderfosfat) og af tre diæter indeholdende hhv. mineralsk MCP, orgDCP og orgTCP til forsyning med fordøjeligt P jf. nor-men til grise i vækst. 

Eksperimentelt design
Forsøget gennemføres med fire behandlinger (n=8/diæt); En semi-syntetisk kontroldiæt med lavt indhold af P (uden tilsat foderfosfat) samt tre øvrige diæter der har kontroldiæten som udgangspunkt, blot med P tilsat til samme normniveau for fordøjeligt P i form af enten mineralsk MCP, orgDCP eller orgTCP.

Til forsøget anvendes i alt 32 so-grise (Dansk Landrace × Yorkshire) med en startvægt på 45-50 kg, indkøbt fra en produktionsbesætning. 

 

Offentliggørelse og formidling fra projektet

Resultaterne er interessante både nationalt og internationalt og formidles nationalt til både svineproducenter og rådgivere. Der udarbejdes en dansk populærvidenskabelig artikel og en engelsksproget videnskabelig artikel til publicering i slutningen af 2023. Formidling vil ske:   

  • I fagtidsskrift f.eks. Hyo eller Fagmagasinet Svin vedr. næringsværdien af organiske kalciumfosfater
  • På danske seminarer og konferencer som f.eks. ”SEGES fodringsseminar” og ”SEGES svinekongres” om organiske kalciumfosfater som alternativ til mineralsk MCP
  • Via opslag på instituttets sociale medier
  • Internationalt som en videnskabelig artikel og bidrag til passende konference (f.eks. European Association of Animal Production, EAAP.