Aarhus Universitets segl

Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

Projektets formål 

-  at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau.

Projektets hovedindhold
Ønsket om en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion er et højt prioriteret indsatsområde i den fremlagte strategi for 2018-2020 for Landbrug & Fødevarer – Kvæg, men et lavere samlet klimaaftryk er stærkt udfordret – særligt af forventningen om en forøgelse af mælkeproduktionen fra 2015 til 2030 på 28%.  Hvis disse ambitiøse mål skal nås, kræver det nye forskningsmæssige tiltag.        

I dette projekt testes dels meget ekstreme foderrationer og dels de nye foderadditiver som identificeres i laboratorieforsøg, som potentielle kandidater til reduktion af metan. Endvidere vil eksisterende og nye data blive analyseret med henblik på vurdering af kuldioxids evne som markør for metan- og ammoniakemission.

Desuden videreudvikles en laboratoriemetode, så den kan bruges til hurtig screening for dannelse af metan og andre væsentlige drivhusgasser under fermentering af foder i vomvæske, og til at karakterisere de til grundlæggende forandringer i vommikrobiota, der er ansvarlige for disse forandringer. Metoden skal efterfølgende bruges til at screene forskellige typer af foderingredienser og foderadditiver. 

Udbytte af projektet
Projektet vil sikre opbygning af netværk blandt danske forskere, udviklings- og rådgivningsmedarbejdere som sammen med øvrige leverancer vil styrke en koordineret indsats til at reducere emissionen fra kvægbruget.    Resultaterne fra projektet vil qua implementering og dokumentation af tiltag medvirke til opfyldelse af målsætningen for kvægbrugets reduktion i emission af klimagasser.     

Resultater fra projektet

Resultater stilles gratis til rådighed

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

 • Nielsen, N.I. (2020):  Metan er nøglen til klimaneutral mælkeproduktion. Artikel i KvægNyt.
 • Nielsen, N.I. (2020): Klimaoptimerede foderrationer til køer med DMS/NorFor. Artikel på landbrugsinfo, www.landbrugsinfo.dk
 • Barrett, K, Hunt, CJ, Lange, L, Meyer, AS. (2020): Conserved unique peptide patterns (CUPP) online platform: peptide-based functional annotation of carbohydrate active enzymes 2020. Nucleic Acids Research, Volume 48, Issue W1, Pages W110 W115, https://doi.org/10.1093/nar/gkaa375
 • Berg, G., Rybakova, D., Fischer, D. et al. (2020): Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges. Microbiome 8, 103. https://doi.org/10.1186/s40168-020-00875-0
 • Lange, L., Barrett, K., Pilgaard, B., Tsang, A. (2020): Enzymes of early-diverging, zoosporic fungi. Appl Microbiol Biotechnol 103, 6885–6902. https://doi.org/10.1007/s00253-019-09983-w
 • Lucci, G.M., Henchion, M.M., Lange, L., Ledgard, S.F., Collie, S.R., Cosgrove, G.P., Meyer, A.S., Graichen, F.H.M., Barth, S., Leneha, J.J. (2020): Beyond ruminants: Discussing opportunities for alternative pasture uses in New Zealand. Journal of New Zealand grasslands, 81, 217-222. ISSN2463-2880
 • Mun Hua Tan, Stella Loke, Laurence J. Croft, Frank H. Gleason, Lene Lange, Bo Pilgaard, Stacey M. Trevathan-Tackett (2021): First genome of Labyrinthula, an opportunistic seagrass pathogen, reveals novel insight into marine protist phylogeny, ecology and CAZyme cell-wall degradation. Microbial Ecology, 14pp; ISSN0095-3628 bioRxiv preprint, https://doi.org/10.1101/2020.09.14.29739
   
 • Nielsen, N.I. (2020): Foderoptimering & Klimaaftryk – hvordan foderets sammensætning påvirker mælkens klimaaftryk. Indlæg for UCL Erhvervsakademi.
 • Häkkinen, S.S. (2020): Hydrogen production in the rumen and the role of hydrogen in enteric methane mitigation. MSc Thesis, Aarhus University. 93 pp.
 • Nielsen, N. I. (2021): Klima og køer – hvor står vi og hvad kan vi gøre. Kvæg - SEGES TV. Se eller gense webinarer på seges.tv (landbrugsinfo.dk)
 • Nielsen, N.I. 2021: Soda-behandling kan gøre rapsfrø velegnede som fedtkilde i køernes foderration. Kvægnyt, september 2021

 

Aktiviteter i projektet

Aktiviteter med relation til projektet

Sortér efter: : Dato | Titel

Medieomtale