Aarhus Universitets segl

Udvikling og afbødning af metabolisk syndrom (MERITS)

Projektets formål og baggrund

Forekomsten af metabolisk syndrom (MeS), der øger risikoen for hjertekarsygdomme og type-2 diabetes markant, stiger alarmerende i disse år. En af hovedårsagerne er rigelig adgang til energitæt, usund kost.
I dette projekt vil vi undersøge, hvordan en protein- og kostfiberrig kost kan modvirke udviklingen af MeS. 

Projektets hovedindhold
For at få en dybere indsigt vil vi udvikle en fedme-grisemodel, der muliggør mere invasive studier og undersøge konsekvenserne af udvikling af fedme på molekylært niveau i fedtvæv og kropsvæsker. Forstadier til fedtceller vil blive isoleret fra subkutant fedtvæv fra mennesker med MeS og fedme-grise og brugt til at undersøge diæters påvirkning af celledeling og differentiering.

Strategier for diætinventioner udvikles i samarbejde med de involverede fødevare- og ingrediensindustrier og undersøges i studier med mennesker med MeS og fedme-grise. De anvendte proteinkilder vil være valle og vegetabilsk protein og kostfiberkilderne fødeemner, der er rige på opløselig og uopløselig arabinoxylan.

Forventet udbytte 
Vi vil opnå en specifik viden om proteins og kostfibres vekselvirkning og deres effekt på plasmalipider, appetit, inflammationsmarkører, kropssammensætning, fedtceller og mikrofloraens sammensætning i mennesker med MeS og hos fede grise, samt hvordan et formåltid med forskellige mængder og kvaliteter af protein påvirker det postprandiale lipidrespons hos mennesker.

Afslutningsvis vil data blive korreleret vha. en integrativ tilgang på tværs af teknologier og mellem mennesker og dyr.