Aarhus Universitets segl

Staldfodring med frisk græs

Projektets formål og baggrund

Projektets overordnede formål er at øge mængden af hjemmeproduceret protein gennem staldfodring med frisk græs og dermed reducere miljø- og klimapåvirkningen fra mælkeproduktionen.
Staldfodring med frisk græs har en bedre proteinkvalitet sammenlignet med ensilage, idet ensilering gør at en del af proteinet nedbrydes til peptider, aminosyrer og ammonium. Samtidig giver frisk græs sammenlignet med ensilage et større potentiale for mikrobiel proteinsyntese.
 

Projektets hovedindhold

Projektet vil undersøge staldfodring med frisk græs i både praksis besætninger og med de fistulerede køer på AU Viborg, som tilsammen vil skabe viden om foderoptag, mælkeproduktion og -kvalitet samt græssets proteinværdi når staldfodring med frisk græs er rygraden i foderrationen.

Projektet undersøger internationale og danske erfaringer med staldfodring af frisk græs og vil udføre praksisforsøg for at blive klogere på udbyttet i marken og stalden. Der udføres intensiv-forsøg med fistulerede køer, og det undersøges, hvilken betydning frisk græs har for mælkekvalitet og forarbejdsningsevne, endvidere inddrager projektet beregninger, der beskriver økonomiske og miljø- & klimamæssige effekter

Projektet forventes at skabe bedre forståelse om koens udnyttelse af frisk græs og den bedre proteinkvalitet, som på kort og længere sigt vil bidrage til en øget kvælstofudnyttelse og dermed reduceret miljøpåvirkning fra bedriften pga. den bedre udnyttelse af frisk græs sammenlignet med ensilage.

Projektperiode og offentliggørelse

Projektet starter januar 2022 og afsluttes december 2024. Projektets resultater formidles til landmænd og landmandens rådgivere samt interessenter løbende og ved projektets afslutning. Resultaterne vil være frit tilgængelige for alle interesserede på internettet. Resultaterne formidles i øvrigt gennem faglige medier og digitale kanaler – e-mail, nyhedsbreve, sociale medier, hjemme-sider, kongresser, møder mv.