Aarhus Universitets segl

Indendørs faciliteter

Alle bygningerne i de indendørs faciliteter har plant gulv samt lys- og klimaregulering. Denne opbygning sikrer, at bygningerne kan indrettes i forhold til forskningsprojekternes krav og behov. Til rådighed for forsøgsopstillinger er inventar til opstaldning af høner og haner i enkeltdyrsbure, bursektioner med bure til fire høns og berigede bure. Bursektionerne er specialindrettede til fodringsforsøg, kontrol af æg-ydelse og afstamning med mere. Gulvrum etableres ad hoc (eller efter projektets krav).

Til forskningsprojekter med slagtekyllinger kan hver af fire bygninger opdeles i op til 48 små rum, som har udstyr til foderregistrering og måling af vandforbrug. Fodringen foregår via et computerstyret fodringsanlæg, som har pneumatisk fordeling af op til 16 forskellige forsøgsblandinger til rummene.

Fjerkræafsnittet har eget rugeri med rugemaskiner og klækkere indrettet til stamrugning af kyllinger.

En bygning er indrettet til en bestand af SPF (specifikke patogene free) fjerkræ. Til denne sektion er der monteret hepafiltre på ventilationen samt "adgangssluser" for såvel mandskab som foder og andre materialer.