Aarhus Universitets segl

1200 besøgende til Åbent Landbrug på AU Foulum

Vejret viste sig fra sin allerbedste side, da 1200 gæster besøgte de tre lokaliteter ved Aarhus Universitet i Foulum i forbindelse med Åbent Landbrug. Både ved Danmarks Kvægforskningscenter, Biogasanlægget samt i bygning L38 var der masser af aktiviteter og ny viden at hente for de mange fremmødte.

Både børn og køer lod til at have en god oplevelse i søndags. Foto: Linda S. Sørensen
Danmarks Kvægforskningscenter - vejret var som bestilt til dagen. Foto: Linda S. Sørensen
Rundvisning på biogasanlægget i Foulum mens børnene tager "en slapper på stigen". Foto: Jette Ilkjær
Besøgende ser det store HTL-anlæg, som kan omdanne biomasse til råolie. Foto: Jette Ilkjær

Allerede inden klokken ti summede det i Foulum af glade og forventningsfulde mennesker i alle aldre, som havde lyst til at få stillet deres nysgerrighed og videbegær inden for malkekøer og mælkeproduktion, biogas og grøn biomasse samt kvæg- og fødevareforskning ved Aarhus Universitet.

Ved Danmarks Kvægforskningscenter var der hurtigt livlig aktivitet både omkring køer, klappekalve og ikke mindst ved børneaktiviteterne i laden, hvor halmhoppeborgen, halmlabyrinten og -rutchebanen blev indtaget med stor begejstring. Medarbejdere og forskere stod også klar til at fremvise og fortælle om et moderne kvægbrug, som samtidig fungerer som en forskningsfacilitet. Stedet favner en lang række forskningsprojekter, som blev formidlet både via plancher, filmklip i ”biffen” samt små ”udstillinger” rundt om i staldene. Endvidere blev gårdquizzen om køerne og forsøgene besvaret af de mange gæster med stor interesse og engagement. På platformen i kostalden blev der uddelt smagsprøver fra ARLA, og her var der ligeledes ny viden at hente omkring fødevareforskning inden for bæredygtig produktion af kyllingekød samt chokoladekvalitet. Endelig kunne børnene lave deres egen smør med ARLA’s smørryster.

Også på det store biogasanlæg i Foulum var der masser af liv. Her viste forskere og ansatte de besøgende rundt og informerede om de aktuelle forsøg på stedet – eksempelvis om delvis økologisk drift af biogasanlægget; lagring af vindmøllestrøm på naturgasnettet vha. biogas; halm som råvare til biogasproduktion; sukker i gyllen samt ikke mindst om afgasset gylle i svampeproduktionen. Desuden blev der fremvist køretøjer og maskiner på markerne omkring biogasanlægget samt uddelt økologiske æbler fra AU’s forsøgsfacilitet i Årslev.

 I bygning L38 på AU Foulum kunne gæsterne besigtige AU Foulums nye flagskib – et helt nyt anlæg (et såkaldt HTL-anlæg), der kan omdanne biomasse til råolie. Endvidere kunne de besøgende høre forskerne fortælle om, hvordan man kan udvinde protein fra grøn biomasse. Også ved denne lokalitet var der uddeling af æbler fra Årslev, og samtidig var der information om æblesorter, typiske sygdomme i æbler samt ikke mindst om aktuelle forsøg med æbler ved Aarhus Universitet.

Du kan se flere billeder fra dagen på DKC's hjemmeside

Vi siger tak til de mange gæster og håber på et lige så flot fremmøde til næste år. 


Flere oplysninger

Linda Søndergaard Sørensen
Institut for Husdyrvidenskab, AU
E-mail: lindas.sorensen@anis.au.dk