Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet repræsenteret under ministerbesøg i Korea, hvor den globale sundhed var på dagsordenen

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab skal bidrage til etablering af vigtigt netværkssamarbejde mellem Danmark og Korea/Asien i forhold til at understøtte One Health dagsordenen og bekæmpe antibiotikaresistens på globalt plan ved at balancere og optimere sundheden hos både dyr og mennesker.

Gruppefoto fra seminar, med deltagelse af Tina S. Dalgaard fra AU, der blev afholdt på International Vaccine Institute (IVI) i forbindelse med den danske sundhedsminister Magnus Heunickes besøg i Korea. Seminaret var arrangeret i samarbejde med Den danske Ambassade og Inovationscenter Danmark Seoul. Tina S. Dalgaard ses i forreste række som nr. fem fra højre. Foto: Inovationscenter Danmark.

WHO har deklareret antimikrobiel resistens (AMR) som en af de 10 største trusler mod menneskeheden, eftersom antibiotikaresistens menes at være skyld i mere end 1,2 mio. menneskers død årligt og problemet er stadigt stigende. Forskere på AU har fået en netværksbevilling sammen med Seoul National University (SNU), til at etablere nye samarbejdsnetværk mellem Danmark og Korea/Asien, som kan bidrage til indsatsen med at bekæmpe AMR på globalt plan. I den forbindelse har Lektor Tina Dalgaard fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet været på et længerevarende ophold på SNU.

Internationalt samarbejde omkring begrænsning af verdens brug af antibiotika

AMR er et globalt problem, der kræver internationalt samarbejde omkring begrænsning af verdens brug af antibiotika til dyr og mennesker bl.a. gennem forskning i nye metoder til forebyggelse og behandling af infektionssygdomme herunder udvikling af nye vacciner. Dette emne var på dagsordenen under et seminar d. 30. August, der blev afholdt på International Vaccine Institute (IVI) i forbindelse med den danske sundhedsminister Magnus Heunickes besøg i Korea. Seminaret var arrangeret i samarbejde med Den danske Ambassade og Inovationscenter Danmark Seoul og indeholdt indlæg fra Henrik Ullum (SSI) Robert Skov (ICARS), Tina Dalgaard (AU) foruden koreanske partnere fra IVI, Institut Pasteur og SNU.

Oplæg fra Aarhus Universitet

AUs oplæg fokuserede på den stærke forbindelse der er mellem sundhed for dyr og mennesker og understregede vigtigheden af at tilgå udfordringerne med antimikrobiel resistens ud fra et ”One Health” perspektiv – dvs. med fokus på at balancere og optimere sundhed hos både mennesker, dyr og det omgivende miljø.

”ANIVET har mange års erfaring i forskning omkring alternativer til antibiotika og har stort fokus på One Health i fremtidige aktiviteter. Vi har netop afsluttet en større projektportefølje under Veterinærforlig III, som for vores vedkommende primært omhandlede forskning i foder og managementstrategier til reduktion af antibiotika i griseproduktionen. Desuden koordinerer vi et stort internationalt projekt ’ Pig-Paradigm’ (Preventing Infection in the Gut of developing Piglets – and thus Antimicrobial Resistance – by disentAngling the interface of DIet, the host and the Gastrointestinal Microbiome), som er støttet af Novo Nordisk fonden. Missionen er i dette projekt at begrænse spredning af antibiotikaresistens”, fortæller Charlotte Lauridsen, leder af Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet.

Nyt netværkssamarbejde

Netværksprojektet, hvor AU og SNU i fællesskab vil etablere et forsknings- og uddannelsessamarbejde om at finde innovative løsninger, der kan sikre husdyrenes sundhed er finansieret af Forskningsministeriet i Danmark. Foruden de to universiteter, spiller ICDK er vigtig rolle i etablering af det nye samarbejdsnetværk.

”Korea er blandt verdens førende hotspots for forskning og innovation med massive offentlige og private investeringer i forskning. På Innovation Centre Denmark Seoul arbejder vi med etablering og facilitering af samarbejder mellem danske og koreanske universiteter, virksomheder og offentlige organisationer med henblik på at løfte den danske innovationskraft”, udtaler Inie Nør Madsen, som er Science og Innovations Attache på Innovationscenter Danmark i Seoul.

 

Flere oplysninger

Institutleder Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet.

E-mail: charlotte.lauridsen@anivet.au.dk