Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet bidrager til nye skolebøger om dyrevelfærd

Viden om dyrevelfærd er kommet godt fra start i det nye år med bidrag fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, til nyt undervisningsmateriale til folkeskolens 7.-9. klasser. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der står bag udgivelsen, som er lavet i samarbejde med Aarhus Universitet, Den Danske Dyrelægeforening, Det Dyreetiske Råd, Dyrenes Beskyttelse, DOSO, Københavns Universitet og Landbrug og Fødevarer.

Forsiden på det nye undervisningsmateriale til folkeskolens 7.-9. klasser
Forsiden på det nye undervisningsmateriale til folkeskolens 7.-9. klasser

Eleverne i 4.-6. klasse gør det allerede, og nu får eleverne i 7.-9. klasse også mulighed for at lære om dyrevelfærd og produktionsdyr med spritnyt undervisningsmateriale fra Fødevarestyrelsen på skemaet.

Seniorforsker Mette S. Herskin og seniorrådgiver Inger Anneberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har bidraget til det nye undervisningsmateriale, der omfatter bøger, opgaver, online ressourcerum og videoklip. Materialet skal lære folkeskoles ældste elever at bliver mere bevidste om, hvor kød kommer fra, og at forholde sig til, om det betyder noget, hvordan dyrene levede, inden de kom på middagsbordet. Målet er at uddanne eleverne til at blive bevidste forbrugere, der kan tage stilling til den mad, de putter i indkøbskurven og munden.

"Som forskere har vi haft til opgave at sikre den faglige kvalitet, og at indholdet i materialet er videnskabeligt korrekt. Det har været krævende, fordi der er så mange forskellige interesser på spil, når det gælder forståelsen af dyrevelfærd", siger seniorforsker Mette S. Herskin.

Det nye undervisningsmateriale kommer omkring produktionsdyr som kyllinger, æglæggere, grise, kvæg, mink og endda fisk og lægger op til, at eleverne skal forstå begrebet behov og kende mulige konsekvenser af manglende behovsopfyldelse for dyrene.

Der er mange meninger om, hvordan produktionsdyr får et godt liv; med den nye bog føjes endnu en stemme til debatten. "For os som forskere er det vigtigt, at bogen hverken giver et skønmaleri af dansk landbrug eller det modsatte, men at de mange dilemmaer, som husdyrproduktionen rummer i dag, er synlige i materialet", siger seniorrådgiver Inger Anneberg. Hun nævner eksempler som, hvor længe koen og kalven skal være sammen efter kælvning og indgreb som fx halekupering eller afhorning, der påfører dyrene smerter, men også kan tjene et formål.

Materialet kan bruges til klasseundervisning, emnearbejder og faglig læsning i naturfag, eller det kan bruges til et fællesfagligt fokusområde om temaet dyrevelfærd. Bestil materialet "Fokus på dyrevelfærd" gratis på hjemmesiden www.dyrevelfærdiskolen.dk.