Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet bliver internationalt referencecenter for dyrevelfærd

Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet skal i samarbejde med to forskningsinstitutioner i Tyskland og Holland drive EU’s første Referencecenter for Dyrevelfærd. Opgaven er vundet i konkurrence med en række andre europæiske konsortier.

Aarhus Universitet har en årelang erfaring med at levere forskningsbaseret rådgivning om dyrevelfærd til myndighederne. Foto: Colourbox

De næste fem år skal danske forskere være med til at forbedre kontrollen med dyrevelfærden i de europæiske svinebesætninger. Det ligger fast efter, at EU Kommissionen i sidste uge udpegede et konsortium bestående af Wageningen Universitetet i Holland, Friedrich-Loeffler-Institutt i Tyskland og Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Sammen skal de drive et Referencecenter for Dyrevelfærd, der skal rådgive myndigheder i de 28 medlemslande.

- Danmark har en lang praktisk og forskningsbaseret tradition for systematisk at arbejde med at løfte dyrevelfærden og udvikle kontrollen i de danske stalde. At det ikke bare er noget, vi siger i skåltalerne, når erhverv, forskningsinstitutioner og myndigheder mødes, bliver endnu engang understreget, nu hvor EU har peget på Danmark som vinder af opgaven med at drive referencecenteret, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

Gennem aftalen med Miljø- og Fødevareministeriet har Aarhus Universitet en årelang erfaring med at levere forskningsbaseret rådgivning om dyrevelfærd til myndighederne. Forskere fra universitetet skal nu - sammen med deres kolleger i Tyskland og Holland - være med til at udvikle viden og værktøjer, der kan løfte dyrevelfærden især i den europæiske svineindustri.

Dannelse af internationale netværk

Professor Jan Tind Sørensen og professor Lene Juul Pedersen fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet er de danske nøglepersoner i projektet, og de glæder sig begge til det kommende arbejde.

En af de førstkommende opgaver bliver at opbygge et netværk af europæiske universiteter og forskningsinstitutioner, som leverer forskningsbaseret rådgivning til myndighederne. Det ny center skal så undersøge hvilke behov, universiteterne har for redskaber til velfærdskontrol.

- Et konkret eksempel er, at EU kommissionen har pålagt medlemslandene at udarbejde en handlingsplan for at reducere halekupering. Her er der behov for at udvikle konkrete redskaber, som kan facilitere implementeringen af nationale indsatser i de enkelte medlemslande, forklarer Lene Juul Pedersen.

Uddannelse af kontrollører

En anden opgave for det nye referencecenter er at sikre, at de kontrollører, som skal stå for kontrollen, er veluddannede, og at de har den nødvendige faglig ekspertise.

- Vi indgår allerede som arrangører af EU’s  BetterTrainingforSaferFood kurser i dyrevelfærd for myndighedspersoner i EU’s medlemslande og gennemfører en masteruddannelse i dyrevelfærd, som er rettet mod bl.a. kontrollører af dyrevelfærd ansat hos myndighederne, dyrlæger, undervisere på landbrugsskolerne og rådgivere i landbrugssektoren, siger Jan Tind Sørensen. Erfaringer herfra vil være nyttige i referencecentret.

- Vi ser endvidere store perspektiver i et struktureret samarbejde med andre europæiske forskere, som leverer forskningsbaseret rådgivning til nationale myndigheder. De nye samarbejdsflader vil styrke vores muligheder for at indgå i EU’s forskningsprogrammer, siger Jan Tind Sørensen.


Fakta

Referencecenter for Dyrevelfærd er et pilotcenter, udpeget for fem år, og ledes af det hollandske universitet Wageningen. Centeret bliver et center uden mure, og arbejdet skal dermed foregå på de enkelte landes universiteter. Centeret skal endvidere vurdere mulighederne for, om ansvarsområderne for et fælleseuropæisk center for dyrevelfærd skal udvides. Centeret får et årligt budget på 350.000 Euro. Forskerne fra de tre lande mødes første gang i løbet af foråret.


Yderligere oplysninger

Jan Tind Sørensen. Mail: jantind.sorensen@anis.au.dk. Tlf. 20 78 33 43

Lene Juul Pedersen. Mail: lene.juulpedersen@anis.au.dk. Tlf. 51 16 28 22