Aarhus Universitets segl

Alt godt fra havet til æglæggende høner

Forskere fra Aarhus Universitet udfører et forsøg med æglæggende høner på en økologisk bedrift fra maj til september 2018 for at teste fodring med muslingemel i stedet fiskemel til æglæggende høner.

Nyt projekt ved Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet har til formål at teste, om muslingemel med skaller og afskallet muslingemel kan erstatte fiskemel i foderet til æglæggende høner, uden at det går ud over ægproduktion og ægkvalitet.

Der er brugt to forskellige produktionsmetoder til at fremstille de to typer muslingemel. Afskallet muslingemel er 100% fri for skaller, og muslingemel med skaller har en stærkt reduceret skalandel (næsten, men ikke 100% fri for skaller). I forsøget indgår der seks huse med plads til 36 høner i hvert hus og med udendørs adgang. Hver behandling gentages to gange.

Forskerne indsamlede ægprøver, før opstart af forsøget, og de vil tage ægprøver flere gange i løbet af forsøgsperioden for at analysere ægkvaliteten. Fodring med forsøgsfoderet blev igangsat i midten af maj 2018. 

Projektet involverer også to andre fordringsforsøg med grise: ét med muslingemel for at teste tilvækst i økologiske smågrise fodret med afskallet muslingemel og ét, hvor forskerne vil undersøge foderoptagsmønsteret hos fravænnede grise, der bliver fodret med muslingemel eller muslingeensilage.

Forsøget er en del af MuMiPro-projektet, der ledes af Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua. MuMiPro udvikler en ny type opdræt af muslinger med det mål at begrænse den negative effekt af udvaskning af næringsstoffer i kystnære farvande. De høstede muslinger vil blive genanvendt til foder til énmavede husdyr som fx svin og fjerkræ.

Læs mere om projektet: http://www.mumipro.dk.


Kontakt forskerne for yderligere information:

Ph.d.-studerende Marleen van der Heide, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: marleen.vanderheide@anis.au.dk, telefon: +45 8715 8065

Lektor Jan Værum Nørgaard, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: janvnoergaard@anis.au.dk, telefon: +45 8715 7816

Lektor Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer, e-mail: marianne.hammershoj@food.au.dk, telefon: +45 8715 7974.