Aarhus Universitets segl

Andelen af krydsningsdyr i mælkeproduktionen skal øges markant

Et nyt stort GUDP projekt skal hjælpe kvægbrugerne med at udnytte det potentiale, der er forbundet med at bruge krydsningsdyr i mælkeproduktionen frem for renracede køer. Institut for Husdyrvidenskab samt Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning fra Aarhus Universitet deltager i projektet.

Det er velkendt, at krydsningsdyr er mere robuste, bliver mindre syge og lever længere end renracede dyr. På trods af dette, er det kun ca. 10 % af de danske malkekøer, som er krydsningsdyr. Det skyldes primært ønsket om ikke at gå glip af den store avlsfremgang, som forekommer hos de renracede dyr. Men i takt med den genteknologiske udvikling er det nu muligt, ved hjælp af genetiske markører, at have mange krydsningsdyr i en besætning uden at det går ud over avlsfremgangen.

Vejen til flere krydsningsdyr
Derfor skal et nyt stort GUDP projekt ”Dairy Cross” bane vejen for, at landmændene kan få det bedst mulige resultat ved at bruge krydsningsdyr. Håbet er at få andelen af krydsningsdyr i den danske mælkeproduktion til at stige fra 10% til 50% i 2025. Dette mål skal blandt andet opnås gennem:

  • At udvikle værktøjer til at hjælpe kvægbrugeren med at finde de bedste tyre til netop hans besætning
  • At fastlægge avlsværdital for krydsningsdyr ved hjælp af genetiske markører
  • At samle viden om etablering af renracede mælkekvægslinjer, som er bedre egnet til krydsning
  • At udvikle nye moduler til simuleringsprogrammet SimHerd

Sidstnævnte punkt er netop den del af projektet, som seniorforsker Søren Østergaard fra Institut for Husdyrvidenskab er med i. ”I projektet vil vi, ved hjælp af besætningssimulering, analysere specialiserede besætninger, herunder 1) avlsbesætninger der producerer specialiserede renracede embryoner og kviekalve, 2) opformeringsbesætninger der producerer krydsningskvier, og 3) specialiserede produktionsbesætninger. Vi vil udvikle beslutningsstøtte til optimering af krydsning i den enkelte besætning. Desuden vil vi gennemføre sektoranalyser af alternative måder at organisere besætninger på”, fortæller Søren Østergaard.

 

Dairy Cross projektet løber i perioden fra oktober 2018 til september 2022 og er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) med knap 15 mio. kr. Det er Viking Genetics, der står i spidsen for projektet og ud over Institut for Husdyrvidenskab og Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning fra Aarhus Universitet deltager SimHerd A/S, VikingDanmark og Landbrug & Fødevarer, SEGES.

Læs mere om DairyCross-projektet.

 

Flere oplysninger

Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Soren.Ostergaard@anis.au.dk