Aarhus Universitets segl

AU er med i nyt projekt, som ved hjælp af UV-lys vil reducere forbruget af antibiotika til grise

Forsøgsstaldene ved AU i Foulum skal huse et nyt projekt, som har til formål at afprøve et såkaldt kombi-lys, der kan minimere bakterier og virus i staldmiljøet. Projektet ledes af Farmer-Light Holding og er støttet af GUDP.

Antibiotikaforbruget i svineproduktionen er fortsat en udfordring i forhold til risikoen for udvikling af resistens. Et nyt projekt (UVIBA) skal derfor bidrage til øget velfærd hos grise og nedsætte forbruget af antibiotika ved hjælp af en specialudviklet LED lyskilde.

Lyskilden har en særlig sammensætning af lysbølger, der kan minimere forekomsten af sundhedsskadelige mikroorganismer i dyrenes omgivelser i stalden. Det drejer sig om UVA- og UVB-lysbølger, som ud over at øge hygiejnen i stalden også forventes at øge den naturlige syntese af D3-vitamin hos grisene og dermed styrke grisenes sundhed.

Indledende laboratorieforsøg har vist en tydelig begrænsende effekt på antallet af bakterier og virus ved anvendelse af lyskilden. Derfor bliver det spændende at følge, om denne effekt også kan genfindes i grisestalde. På Aarhus Universitet er det seniorforsker Nuria Canibe, som står i spidsen for den del af forsøget, der handler om afprøvning i svineforsøgsstaldene.

Forsøget på AU Foulum

”Vi starter med at undersøge lysets effekt på niveauet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i stalden og på selve grisene”, fortæller Nuria Canibe.

Efterfølgende skal lyskilden testes i farestalden med opstaldede søer og pattegrise samt i smågrisestalden på AU Foulum. Her vil grisenes tarm mikrobiota og grisenes immune respons blive undersøgt. Dermed får vi direkte tal på og viden om, hvor meget lyskilden reducerer mikroorganismer i staldmiljøet og hvilken direkte effekt lyset har på grisene.

DTU står for at udmåle og verificere de doser, som grisene belyses med under forsøgene. Københavns Universitet står for at måle antallet af forskellige bakterier og virus på grisenes hud, næse, og inventaret, mens Aarhus Universitet blandt andet følger grisenes D-vitaminstatus, immun respons og effekterne i tarmen, og koordinerer de eksperimentelle studier med grise.

Perspektivet er, at LED lyset vil bidrage til øget dyrevelfærd via reduceret sygdomsforekomst, og vil dermed nedsætte antibiotikaforbruget i griseproduktionen.

Fakta om projektet

Finansiering

 

Projektet er støttet af GUDP og løber i perioden 2021-2024.
 

Samarbejdspartnere

 

Farmer-Light Holding (projektleder), ACO FUNKI, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
 

Kontakt

Nuria Canibe, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: nuria.canibe@anis.au.dk