Aarhus Universitets segl

AU-forsker i spidsen for international hesteorganisation

Efter to år som vicepræsident for The International Society for Equitation Science (ISES) er lektor ved Aarhus Universitet, Janne Winther Christensen, tiltrådt som præsident for foreningen. Her vil hun medvirke til foreningens arbejde med at øge viden og forståelse for hestens adfærd og træning gennem forskning.

Janne Winther Christensen ny præsident for The International Society for Equitation Science (ISES).
Janne Winther Christensen i færd med at udtage en spytprøve til måling af stresshormon.

Janne Winther Christensen har været aktiv i den internationale, videnskabelige forening ISES siden 2007, hvor den blev etableret med det formål at understøtte forskning inden for heste, som kan forbedre forholdet mellem hest og rytter samt øge hestenes velfærd. Foreningen har været hastigt voksende siden og rummer nu en bred medlemsskare bestående af både akademikere, studerende, ryttere og fagfolk fra hele verden. Janne blev i 2015 valgt som vicepræsident og har nu i 2017 indtaget præsidentposten for foreningen, hvor hun skal sidde de næste to år.

Siden foreningen startede, har der været afholdt ikke mindre end 13 konferencer verden over. I 2014 var Aarhus Universitet vært for den 10. konference med hovedtemaerne: hestens læring, træning, adfærd og stress. Den seneste og 13. konference blev afholdt i november 2017 i Australien med hovedtemaet: ”Samarbejde, kommunikation og forandring”, hvor Janne indtog præsidentrollen og holdt oplæg om grundprincipperne for hestens træning.

”ISES adskiller sig fra andre videnskabelige foreninger ved at man også som praktiker, f.eks. rytter eller træner, kan tegne medlemskab af foreningen og dermed få lettere adgang til de nyeste forskningsresultater”, fortæller Janne Winther Christensen og fortsætter: ”Det er netop en af foreningens hovedformål at formidle forskningsresultater vedr. hestens indlæring, træning og velfærd, og foreningen har udarbejdet en række publikationer om bl.a. grundprincipper for træning og betydningen af hoved-nakke holdning og udstyr som f.eks. stramme næsebånd for sportshestens velfærd”.

”Som præsident for ISES har jeg det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter og er den officielle talsperson for foreningen. En vigtig opgave er desuden at opdatere og kvalitetssikre foreningens publikationer”, slutter Janne Winther Christensen.

En erfaren adfærdsforsker
Det er en solid faglig baggrund den nye præsident for ISES kommer med. Janne Winther Christensen har forsket i heste siden 2001, hvor hun studerede adfærd hos vilde Przewalski heste i et reservat i Ukraine. Siden er det blevet til adskillige forskningsprojekter, hvor der har været særlig fokus på frygtreaktioner, tilvænning, social indlæring samt stressbelastning hos heste. I et nyt projekt, som påbegyndes i 2018, skal Janne undersøge, hvad rytterens vægt betyder for belastningen hos sportsponyer.

Janne arbejder til dagligt ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, hvor hun ud over forskningsarbejdet bruger en stor del af sin tid på formidling om hestes adfærd og velfærd, stressbiologi, frygt, indlæring og træning gennem undervisning, vejledning og foredrag.

 

Du kan læse mere om foreningen på ISES hjemmeside: www.equitationscience.com

 

Flere oplysninger

Lektor Janne Winther Christensen
Institut for Husdyrvidenskab - Adfærd og Stressbiologi
Email: jwc@anis.au.dk 
Telefon: 8715 8075