Aarhus Universitets segl

Avl for tillidsfulde mink giver sidegevinst

Når man selekterer for tillidsfulde mink, får man også en bedre pelskvalitet med i købet. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Samtidig konkluderer undersøgelsen, at adfærd har en højere arvelighed end tidligere antaget.

Avl for tillidsfulde mink giver bedre dyrevelfærd - og kan desuden føre til bedre pelskvalitet. Foto: Janne Hansen

Mink, der er tillidsfulde, er nemmere at arbejde med for minkavleren. Desuden bliver tillidsfulde mink alt andet lige mindre stressede, når de håndteres. Det er to gode grunde til, at minkfarmere tager denne egenskab med i betragtning, når de udvælger dyr til avl.

Nu viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet, at der er en sidegevinst ved at fremavle tillidsfulde mink: De har en bedre pelskvalitet. Den samme undersøgelse viser også, at adfærd hos mink er endnu mere arvelig, end man hidtil har troet. En høj arvelighed giver gode chancer for at rykke egenskaben i den rigtige retning i minkbestanden.

Der kan selekteres for tillid

Postdoc Janne Thirstrup fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, har undersøgt de genetiske sammenhænge mellem adfærd og andre økonomiske vigtige egenskaber hos mink. Hun fandt, at der er en stærk sammenhæng mellem pelskvalitet og tillid hos minkene.

- Vores undersøgelse viser, at både tillidsfuld og frygtsom adfærd hos mink er underlagt betydelig genetisk indflydelse. Det gør det muligt at selektere for tillidsfulde mink, forklarer Janne Thirstrup.

Ved at selektere for tillidsfulde mink vil dyrene opleve mindre stress under håndtering og dermed opnå større velfærd. Staldpersonalet vil kunne håndtere minkene uden risiko for at blive bidt og uden at skulle arbejde under et højt støjniveau på grund af minkenes højlydte skrig.

Dansk lovgivning kræver, at frygtsomme mink ikke anvendes i avl af hensyn til dyrenes velfærd og sundhed. Det primære mål med avl af mink er dog at producere skind med en høj kvalitet og god størrelse – og helst så mange som muligt pr. avlstæve. Derfor er det relevant at undersøge, om selektion for tillidsfulde mink påvirker de økonomiske vigtige egenskaber i positiv eller negativ retning.

Tillidsfulde dyr har ofte smuk pels

Forskerne undersøgte data om størrelse og kvalitet hos 10.480 mink født i 2013-2014 på pelsdyrfarmen ved forskningscentret AU Foulum. Hos de dyr, der var født i 2014, målte forskerne desuden dyrenes grad af tillid ved hjælp af en såkaldt pindetest.

Testen går ude på at registrere, om en mink bider i, flygter fra eller blot snuser til en pind, som en person holder frem i buret. Minkens reaktion på pinden fortæller, om dyret er aggressiv, frygtsom eller tillidsfuld. 

Analysen af data viste, at den genetiske sammenhæng eller korrelation mellem adfærd og pelskvalitet er høj. På en skala fra 0 til 1, hvor 0 er ingen korrelation, og 1 er fuldstændig korrelation, havde adfærd og pelskvalitet en korrelation på 0,38 for hanner og 0,42 for tæver. Da korrelationerne er positive betyder det, at selektion for tillidsfulde mink har en gunstig effekt på pelskvalitet.

Der var en svagere korrelation mellem adfærd og henholdsvis skindstørrelse og vægt, men disse korrelationer var ikke signifikante.

- Adfærd er under betydelig genetisk indflydelse, der gør det muligt at selektere for tillidsfulde mink mere effektivt end tidligere antaget. Der vil være en gunstigt korreleret respons til pelskvalitet, sådan at selektion mod mere tillidsfulde mink samtidig betyder selektion mod bedre pelskvalitet, siger Janne Thirstrup.

Undersøgelsen, der har fået støtte fra Kopenhagen Fur, blev omtalt på den årlige temadag om mink, der blev holdt på AU Foulum den 15. september.

Bilagene fra mødet er samlet i en rapport udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Rapporten ”Temadag om aktuel minkforskning”, DCA rapport nr. 66, september 2015 kan hentes her.


Yderligere oplysninger

Postdoc Janne Thirstrup
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
E-mail: janne.thirstrup@mbg.au.dk 
Telefon: 8715 7619