Aarhus Universitets segl

Bånd mellem husdyrforskere på Aarhus Universitet og i Kina styrkes

En bevilling fra Villum Fonden styrker de gode faglige samarbejdsrelationer med Kina og kommer både forskere og ph.d.-studerende til gode.

Samarbejdet mellem husdyrforskere fra Kina og Danmark styrkes på AU. Foto: Janne Hansen

Af hensyn til den folkelige sundhed retter samfundet et skarpt blik mod forbruget af antibiotika i husdyrholdet. Derfor har landbrugserhvervet og forskere i flere år arbejdet på at finde alternative metoder og midler til at beskytte husdyr mod sygdomme – ikke mindst tarmsygdomme hos svin og fjerkræ.

 

På Aarhus Universitet er der stor ekspertise i tarmsundhed og -biologi, men forskerne ønsker at samarbejde med kinesiske forskere, som også har stor viden på området. Takket være en bevilling på 300.000 kr. fra Villund Fonden’s Velux Visiting Professor Programme 2013-2014 kommer et øget samarbejde nu i stand.

 

En fremtrædende kinesisk forsker, professor Wei-Yun Zhu, som er leder af Laboratory of Gastroinestinal Microbiology ved Nanjing Agricultural University, besøger AU Foulum ved Aarhus Universitet. Professor Zhu arbejder med tarmbakterier i relation til husdyrernæring og skal under sit ophold på AU blandt andet undervise på et internationalt ph.d.-kursus, der arrangeres af forskere fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

 

Samarbejde om tarmsundhed

Kimen til samarbejdet blev lagt  for tre år siden i Institut for Husdyrvidenskab.

 

- Vi fik dengang en bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond til etablering af en platform for forskning i tarmbiologi og -sundhed med det formål at få et samarbejde på tværs af institutter og fakulteter op at stå. En af aktiviteterne i platformen var et internationalt seminar i oktober 2011 med deltagelse af udenlandske foredragsholdere – herunder den professor Zhu, forklarer forskningsleder Charlotte Lauridsen fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

 

I forbindelse med det internationale seminar deltog professor Zhu også i en intern workshop på AU Foulum, hvor der blev etableret yderligere forbindelser. Charlotte Lauridsens kollega, seniorforsker Ole Højberg, deltog således som oplægsholder ved en international workshop ’Interplay of Microbiota and Gut Function in Pigs’ på Nanjing Agricultural University i november 2012 organiseret af professor Zhu.

 

Ph.d.-kursus om tarmsundhed og -biologi

Det konkrete samarbejde med professor Zhu bliver afholdelse af ph.d.-kurset Gut Biology and Health, hvor hun skal undervise. Kurset holdes første gang i august 2013 og forventes at blive gentaget næste år. Bevillingen fra Villum Fonden gør det økonomisk muligt at dække udgifterne ved at låne professor Zhu til Danmark både i år og næste år.

 

- Det vil uden tvivl styrke vores samarbejde med Kina. Når hun er her, får hun også mulighed for at sparre med vores øvrige ph.d.-studerende og diskutere forskellige forskningsaktiviteter med os. Jeg tager hende også med til det årlige møde i European Federation of Animal Science (EAAP) i Nantes, Frankrig, siger Charlotte Lauridsen, hvor professor Zhu er inviteret indlægsholder til sessionen ” Modulation of the immune defense to cope with antibiotic use reduction”, som arrangeres af EAAP’s svinekommission, hvor Charlotte Lauridsen er vicepræsident.

 

Det er ikke første gang, Institut for Husdyrvidenskab samarbejder med Kina. Instituttet har deltaget i netværksprojektet ”Bridging veterinary and animal science in Aarhus University, Nanjing Agricultural University and China Agricultural University focusing on the basis for sustainable livestock production”, som var finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. En delegation med instituttets leder Klaus Lønne Ingvartsen og en række seniorforskere var i den forbindelse på besøg på de kinesiske landbrugsuniversiteter.    

 

- Der er gensidig interesse for hinanden, siger institutleder Klaus Lønne Ingvartsen og fortsætter:

 

- Projektet har været baggrund for workshops i Kina i 2011, hvor der blev skabt grundlag for samarbejde med to topuniversiteter inden for vores forskningsområder, herunder Nanjing Agricultural University. Det er derfor dejligt, at vi kan udbygge samarbejdet med Nanjing Agricultural University gennem bevillingen fra Villum Fonden til samarbejde med professor Zhu. 

 

Yderligere oplysninger: Forskningsleder for Immunologi og Mikrobiologi, Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail: charlotte.lauridsen@agrsci.dk, telefon: 8715 8019