Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed i dansk mælkeproduktion - hvorfor og hvordan?

GES og Aarhus Universitet har afprøvet og udviklet på to værktøjer, til analyse af bæredygtighed i den danske mælkeproduktion. Arbejdet er udført i to projekter, ”Autograssmilk” (AGM) og ”Kompetenceudvikling til økologisk bæredygtighed” og har indtil videre resulteret i en række målinger af bæredygtighed på danske bedrifter. Dette er et stort skridt henimod at få færdigudviklet et analyseværktøj til brug i praksis på den enkelte bedrift.

SEGES og Aarhus Universitet har gennem de sidste to år afprøvet og udviklet på to værktøjer, AGM2 og RISE3 , til analyse af bæredygtighed i den danske mælkeproduktion via to projekter, nemlig EU-projektet ”Autograssmilk” samt projektet ”Kompetenceudvikling til økologisk bæredygtighed”. 

I Danmark kan bæredygtighedsanalyser understøtte eksportmulighederne, efterhånden som kravet om dokumentation af bæredygtighed stiger. Endvidere kan analyserne give kreditorer en bedre mulighed for at vurdere bedriften, og de kan bruges til dialog med interessenter, fordi en analyse synliggør, hvor mange aspekter der skal tages hensyn til, og hvor meget f.eks. et biodiversitetstiltag påvirker de andre aspekter af bæredygtighed.

Undervejs i analysearbejdet har landmændene indimellem været overraskede over nogle af de indikatorer, der hører med til analyse af bæredygtighed. Det viser, at vi som sektor har et udviklingsarbejde foran os, før vi kan bruge ordet ”bæredygtig” i hele sin betydning. Det viser også, at der er brug for tilpasning af et bæredygtighedsanalyseværktøj til de potentialer, der er i enhver region i Verden. Arbejdet med udvikling af bæredygtighedsanalyser fortsætter. Fra januar 2016 kan du læse mere på www.bæredygtighedstjek.dk. Miljø- og Fødevareministeriet har desuden afsat midler til bæredygtighedstjek i den økologiske primærsektor 2016-2019.

Læs hele artiklen i Ny Kvægforskning, november 2015