Aarhus Universitets segl

Bliv master i vurdering af husdyrvelfærd – det betaler sig!

Overvejer du en efteruddannelse inden for vurdering af dyrevelfærd? Så læs her om tre studerendes erfaringer og udbytte med masteruddannelsen ved Aarhus Universitet. Alle tre har fundet uddannelsen særdeles relevant for deres arbejde og vil klart anbefale den til andre. Måske du skal være en del af det nye hold til september 2016?

Masteruddannelsen ”Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen” har til formål at efter- og videreuddanne personer, der i det daglige direkte eller indirekte er beskæftiget med husdyrvelfærd. Masteruddannelsen har fokus på såvel biologiske, produktionsmæssige, forvaltningsmæssige som politiske aspekter inden for husdyrvelfærd, så deltagerne bliver i stand til at vurdere, rådgive og vejlede omkring dyrevelfærd i primærproduktionen i forhold til kravene på området. Uddannelsen henvender sig således til professionelle, som arbejder med dyrevelfærd, eksempelvis kontrollører af dyrevelfærd ansat hos myndighederne eller privat, dyrlæger, undervisere på landbrugsskolerne og rådgivere i landbrugssektoren involveret i produktions- og sundhedsrådgivning. Masteren er en relativt ny uddannelse - de første kandidater afsluttede uddannelsen i 2015. 

Men hvordan har det været at gå på denne uddannelse og hvilket udbytte kan man forvente? Det har vi spurgt tre tidligere studerende om og de har meldt følgende tilbage om forløbet:

Mia Bonnichsen, Dyrlæge, Fødevarestyrelsen, Veterinær Syd:

”Min baggrund for at søge ind på Master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen var min interesse for dyrevelfærd og ønsket om at lære mere om emnet. Jeg arbejder som dyrlæge i Fødevarestyrelsen, og en del af arbejdsopgaverne er at kontrollere overholdelse af lovgivning vedrørende dyrevelfærd, og at vurdere i hvilken grad dyrenes velfærd er påvirket i den aktuelle situation.
Det har været utroligt givende med den videnskabelige tilgang til dyrevelfærd fra forskerne, og den viden jeg har opnået er virkelig relevant i mit arbejde. Hvis jeg skal fremhæve et par eksempler må det være det biologiske grundlag bag dyrevelfærdslovgivningen, dyrs adfærdsmæssige behov, unormal adfærd, sygdomsadfærd og smerter. Samtidig har det også været nyttigt at kombinere med den kommunikationsmæssige del – som har givet gode redskaber til såvel skriftligt som mundtlig formidling. På masteren blev vi mødt af dygtige undervisere, der var virkelig inspirerende med deres faglighed og engagement. På undervisningsdagene var der et godt fællesskab, rum til diskussioner og en god stemning!
Selv om man skal være indstillet på, at der er mange timers hjemmearbejde, både læsning og opgaveskrivning, kan jeg virkelig anbefale uddannelsen, hvis man har interessen for dyrevelfærd”.

 

 

Henriette Steinmetz, agronom, tidligere SEGES, Videncenter for Svineproduktion (VSP):

”Jeg tilmeldte mig masteruddannelsen både af min egen og min virksomheds interesse, da jeg er uddannet agronom og i mit arbejde havde behov for ny viden og ballast i forbindelse med projekt- og dialogmøder, hvor dyrenes adfærd, velfærd samt lovgivning og vejledning omkring emnet har skullet drøftes.
 Jeg har overordnet set kun lovord at sige om uddannelsen – det har været meget spændende og lærerigt og fagligt meget relevant – det har givet mig en stor indsigt i andre faggruppers problemstillinger hvad angår dyrevelfærd. Der har været mange AHA-oplevelser undervejs – bl.a. har jeg fået en helt anden og nuanceret forståelse af begrebet dyrevelfærd og menneskers meget forskellige opfattelser heraf – ikke mindst hvad angår betragtninger og etiske aspekter omkring dyrs rettigheder kontra dets nytteværdi. Endvidere har læren om sygdomsadfærd – herunder hvad der ligger til grund for lovgivningen vedrørende sygestier – været særdeles interessant og brugbart. Alle på holdet har været meget motiverede og det har været til stor gavn at arbejde med folk med en anden faglig baggrund og indfaldsvinkler til emnet end min egen. Jeg føler, at jeg med masteren har fået noget ekstra at byde ind med på mit CV og på jobmarkedet og jeg mener også, at signalværdien i at have gennemført en masteruddannelse sideløbende med et fuldtidsjob vægter højt. Studiet var dog meget tidskrævende – men jeg ville ikke have været det foruden”.

 

 

Hanne Lerche Voogd, privatpraktiserende kvægdyrlæge, Kvægdyrlægerne – Midt, Bording:

”Jeg søgte på masteruddannelsen på baggrund af det stigende fokus, der er på dyrevelfærd samt et behov for nye faglige input. Her har masteren til fulde levet op til mine forventninger – faktisk har det været langt mere relevant for praksis end jeg havde forventet. Uddannelsen har givet mig en solid faglig ballast og et stærkt netværk. Det har været meget givende og positivt med forskellige faggrupper på holdene – det giver en god dynamik i diskussionerne og sundt og udviklende i at skulle argumentere for sin sag. Jeg har bl.a. også sat særligt stor pris på kommunikationsdelen i studiet – det er særdeles relevant og brugbart i mit daglige arbejde at kunne kommunikere med landmanden på en hensigtsmæssig og motiverende måde. Det er blot ærgerligt, at der ikke er flere fra praksis, der deltager. Det kan jeg kun opfordre til. Men det skal påpeges, at det er et krævende studie tidsmæssigt, men det hele værd og noget man med rette kan være stolt af at have gennemført. Et studie jeg klart kan anbefale til andre”.

Har ovenstående vakt din interesse, så starter Aarhus Universitet til september et nyt hold studerende op på masteruddannelsen for Vurdering af Husdyrvelfærd i primærproduktionen Læs mere om masteruddannelsen

Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen

Professor Jan Tind Sørensen
E-mail: jantind.sorensen@agrsci.dk
Telefon 8715 7923