Aarhus Universitets segl

Brug af probiotika til nyfødte pattegrise er en lovende strategi som sikrer robusthed ved fravænning

Tidlig tildeling af probiotika til pattegrise kan med stor sandsynlighed medvirke til at styrke grisenes immunsystem så de bliver mere robuste – både ved fravænning samt i andre situationer, hvor grisene er i høj risiko for at udvikle tarminfektioner. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Billedet illustrerer oral tildeling af probiotika tidligt i pattegrisens liv. Foto: Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet.
Billedet illustrerer oral tildeling af probiotika tidligt i pattegrisens liv. Foto: Forskningscenter Foulum, Aarhus Universitet.

Tarmrelaterede sygdomme i smågrise er en stor udfordring for både den danske og globale svineindustri – både fordi en reduceret produktivitet og sundhed medfører en lavere bundlinje og fordi brugen af antibiotika til behandling af disse sygdomme udgør en risiko for udvikling af antibiotikaresistens.

 

En god start på livet er nøglen til succes

 

Den neonatale periode er blevet beskrevet som en periode med fysiologisk plasticitet (dvs. foranderlighed), hvor forstyrrelser kan føre til immun- og stofskifte relaterede sygdomme senere i livet. Denne periode anses dog også som en mulighed for at kunne påvirke det mikrobielle økosystem i tarmen på en måde, så det forbliver sundt og balanceret i det lange løb.

Eftersom modning af immunsystemet er direkte påvirket af tilstedeværelsen af bakterier i tarmen, er det interessant at undersøge, om tildeling af sunde bakterier i den neonatale periode, såsom probiotika, kan gøre grisen mere robust, så den kan overkomme fravænning uden af udvikle diarré. Derfor var det overordnede formål med et ph.d.-projekt, gennemført ved Aarhus Universitet, at udvikle et probiotisk produkt, som kan tildeles tidligt i grisens liv, med henblik på udvikling af et sundt økosystem i tarmen med langsigtet gunstig effekt.

Specielt udvalgte probiotiske stammer primer grisens økosystem

I projektet blev fire probiotiske stammer, som komplimenterede hinandens fordelagtige effekter, udvalgt til et produkt tilsigtet nyfødte pattegrise. Tidlig tildeling af det probiotiske produkt, som bestod af stammerne L. rhamnosus, E. faecium, B. breve, og B. longum subsp. infantis, blev undersøgt i to dyreforsøg:

  1. Det første forsøg fokuserede på effekten af tidlig tildeling af probiotika til pattegrise på tarmens mikrobielle sammensætning samt immunreaktioner.
  2. Det andet forsøg undersøgte effekten af probiotika-tildeling før fravænning i smågrise podet med den sygdomsfremkaldende E. coli-bakterie ETEC F18 (efter fravænning).

Resultaterne fra det første forsøg viste, at tidlig tildeling af probiotika til pattegrise ændrede den mikrobielle diversitet efter fravænning og efter ophør af probiotika-tildeling. Efter fravænning havde probiotika-tildelte grise en højere ekspression af gener, som er vigtige for lokale immunreaktioner i slimhinden fra tyndtarmen, hvorimod et akutfaseprotein (SAA), var nedreguleret. Endvidere var forekomsten af diarré, i ugen efter fravænning, lavere hos grise, som tidligt havde fået tildelt probiotika.

Resultaterne fra det andet forsøg viste, at de grise, som var tildelt probiotika før fravænning samt podet med ETEC F18 efter fravænning, havde en lavere diarréforekomst. Derudover var der signifikant færre probiotika-tildelte grise med ETEC F18 og STb toksin i fæces sammenlignet med grise (podet med ETEC F18), som ikke havde fået tildelt probiotika. STb toksin er det toksin, som ETEC F18 producerer og som forårsager diarré.

Det kan konkluderes, at tidlig tildeling af probiotika til pattegrise er en lovende strategi, som øger pattegrisens robusthed frem til fravænning og dermed reducerer modtageligheden over for tarmrelaterede sygdomme efter fravænning. Fremtidige studier vil undersøge mere praktiske applikationsmetoder således, at dette koncept kan blive en fordelagtig og praktisk løsning for landmanden.

Fakta om projektet

 

Finansiering

PhD projektet blev finansieret af Innovationsfonden og Chr. Hansen A/S. 
  

Samarbejdspartnere

Aarhus Universitet samt Chr. Hansen A/S    
 

Interessekonflikter

Resultater fra PhD-projektet indgår i en patentansøgning.    

Læs mere

Link til den fulde ph.d.-afhandling:

https://pure.au.dk/portal/da/persons/lea-hubertz-birch-hansen(36504842-6f4a-4326-bca0-67338509d351)/publications/robustpig--early-inoculation-of-probiotics-to-newborn-piglets(1986fffb-671f-47be-b357-39b40d8dc9f5).html

Kontakt

Lea Hübertz Birch Hansen,
dkleha@chr-hansen.com