Aarhus Universitets segl

Den nyeste minkforskning præsenteres på temadag

Traditionen tro afholder AU Foulum temadag om mink, hvor forskere og repræsentanter fra erhvervet vil præsentere aktuelle forskningsresultater. Deltagerne kan bl.a. blive klogere på vitaminer og mineraler, MRSA og forhold omkring fødsel. Temadagen afholdes på AU Foulum den 18. september.

Foto: Anders Trærup

Institut for Husdyrvidenskab inviterer inden for til Temadag om aktuel minkforskning 2018 på Forskningscenter Foulum tirsdag den 18. september 2018 kl. 9.30. Temadagen er et årligt tilbagevendende forum for præsentation og diskussion af relevant viden om minkproduktion.

Programmet dækker mange af de emner, som dyrlæger, avlere og erhvervet generelt ofte støder på i deres arbejde med mink og vedrører den praktisk orienterede del af forskningen inden for minkproduktion i Danmark.

Det drejer sig bl.a. om foder, genetik, adfærd og velfærd, pasningsrutiner og sundhed. Emnerne afspejler, hvad der skal til, for at produktionen kan imødekomme både avlernes ønske om en god og mere effektiv produktion og omverdenens stigende krav til dyrenes velfærd og påvirkning af miljøet.

I løbet af temadagen vil du få svar på følgende spørgsmål:

 • Har nyfødte minkhvalpe gavn af jerntilskud?
 • Er der overskud af B-vitaminer i vinter-, drægtigheds- og diegivningsperioden?
 • Hvad sker der med de fedtopløselige vitaminer i vinter- og parringsperioden?
 • Kan man anvende auktionsdata i avlsarbejdet?
 • Kan man selektere for fodereffektivitet?
 • Hvordan er udbredelsen af MRSA i mink og deres nærmiljø?
 • Hvordan er udviklingen af minks temperament over årene?
 • Hvilken temperatur foretrækker minktæven og hvalpene ved fødsel?
 • Hvornår er det bedst at flytte plejehvalpe?
 • Hvordan bruger man positive forsøgsresultater i praksis?
 • Kan forsøgsresultater med hvalpevand og strøelse bruges i praksis?

Læs mere om aktuel minkforskning i DCA-rapporten "Temadag for aktuel minkforskning 2018".

Læs mere om programmet og tilmelding her.

Mere information

Seniorforsker Steen Henrik Møller
Institut for Husdyrvidenskab
E-mail: steenh.moller@anis.au.dk
Tlf: 8715 7926