Aarhus Universitets segl

Dyreforsøg kan også være for dyrenes skyld

Dyreforsøgstilsynet afholder hvert år et miniseminar om dyr i forsøg. I år fandt det sted den 23. september 2019 og her var to forskere fra Institut for Husdyrvidenskab repræsenteret for at fortælle om søvn og hvile hos kvæg samt om betydningen af gangbesvær hos slagtekyllinger.

Dyreforsøg, der involverer produktionsdyr, kan bruges til at etablere ny viden, som er afgørende for forståelsen for de dyr, vi benytter til at producere mælk og kød. AU arkivfoto.
Emma Ternman fra Institut for Husdyrvidenskab bidrog med et oplæg, der handlede om liggeadfærd og søvn hos kvæg og om, hvordan vi måler det. Foto: Mette S. Herskin.
Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab fortalte i sit oplæg om, hvordan man finder ud af, hvad det betyder for en slagtekyllings velfærd at være mildt gangbesværet. Foto: Emma Ternman.

Dyreforsøg omfatter ikke kun gnavere, der er modeller for mennesker. Dyreforsøg kan også være for dyrenes skyld. Eller bare hjælpe med til, at vi bedre forstår verden. Dyreforsøg, der involverer produktionsdyr, kan eksempelvis bruges til at etablere ny viden, som er afgørende for forståelsen for de dyr, vi benytter til at producere mælk og kød.

Ved det årlige miniseminar om dyreforsøg, arrangeret af Dyreforsøgstilsynet, deltog postdoc Emma Matilda Ternman samt seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Emma Ternman bidrog med et oplæg, der handlede om liggeadfærd og søvn hos kvæg, og hvordan vi måler det. Det handlede også om, hvor meget kvæg egentligt sover og hvordan deres søvnrytmer er. Mette S. Herskin fortalte i sit oplæg om milde grader af gangbesvær hos slagtekyllinger og om, hvordan man finder ud af, hvad det betyder for en slagtekyllings velfærd at være mildt gangbesværet.

Begge områder er vigtig viden, blandt andet for branche og myndigheder, som kan bruge det som grundlag til at træffe beslutninger ud fra. Derudover bidrog forskernes oplæg også til den generelle debat om dyreforsøg.

Miniseminaret bød også på oplæg fra SEGES ved Hanne Maribo samt Helle Pelant Lahrmann, som var tilstede for at fortælle om henholdsvis dyreforsøgstilladelser til den praktiske gris samt om forsøg og udviklingsaktiviteter med fokus på dyrevelfærd.

Den 12. og 13. november 2019 afholder Danmarks 3R-center sit årlige symposium, hvor bl.a. seniorforsker Helle Nygaard Lærke fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet er på programmet for at fortælle om sit projekt: ”Impact of shelter enrichment of metabolic cages in studies of protein metabolism”, der handler om, hvordan man kan berige forsøgsbure i ernæringsforsøg og forbedre dyrenes velfærd uden at det går ud over kvaliteten af dataindsamlingen.

Læs mere om Symposium 2019.

 

Flere oplysninger

Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: MetteS.Herskin@anis.au.dk