Aarhus Universitets segl

Dyrevelfærd på skoleskemaet

Forskere fra Aarhus Universitet har været med til at udvikle nyt undervisningsmateriale om dyrevelfærd til folkeskoler.

Børn kan lære om hvor deres mad kommer fra ved hjælp af nyt undervisningsmateriale. Foto: Janne Hansen

Kan man sige, om det er bedst for køer, høns og grise at gå inde eller ude? Hvorfor kuperer landmanden sine smågrises haler? Og hvad betyder begreber som ”dyrevelfærd” og ”etiske overvejelser”?

Det er spørgsmål som disse, som børn i 4.-6. klasse bliver stillet overfor – og får svar på – i et nyt undervisningsmateriale. Hensigten er at hjælpe børnene med at blive bevidste forbrugere, med viden i bagagen, når de hjælper far og mor med at lægge fødevarer i indkøbsvognen. 

Undervisningsmaterialet er udviklet på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet af forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, Det Dyreetiske Råd, Dyrenes Beskyttelse, Den Danske Dyrelægeforening og DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation. Det kan bruges til at hjælpe børn i 4.-6- klasse til at få en bedre indsigt i, hvor kød, æg og mælk kommer fra, og hvilke forhold husdyrene leve under i Danmark. 

Materialet, der består af opgaver, videoer og lærervejledning, har allerede været ude at arbejde på en skole. Det blev nemlig lanceret 11. juni 2018 på Korsager Skole i Husum ved København af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og undervisningsminister Merete Riisager, der overtog undervisningen i en 4. klasse, som skulle prøve kræfter med materialet. 

- Det er vigtigt, at børn bliver bevidste om, at deres valg som forbrugere også har betydning. Det nye materiale giver børnene en viden, der gør, at de kan træffe oplyste valg, når de skal forholde sig til den mad, som de spiser, og at de kan danne deres egen mening. Det gælder uanset, om vi taler om kyllinger eller kvæg, og om vi taler økologi eller konventionel, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Indtil videre er der trykt skolebøger til 400 klasser. Derudover er der lavet en række film med Sebastian Klein, der besøger danske produktionsdyr. Med titler som ”Grise elsker at rode”, ”Koen malkes af en robot” og ”Høns har behov for at bade i støv” fortæller han på enkel og pædagogisk vis om dyrenes behov og hverdag og ser på, hvordan dyrevelfærden håndteres i praksis. 

Se eksempelvis videoen her:


Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, email: mettes.herskin@anis.au.dk, telefon: 8715 7945, mobil: 5050 2969 

Forsker Inger Anneberg, Institut for Husdyrvidenskab, email: inger.anneberg@anis.au.dk, telefon: 8715 7854, mobil: 2174 5708