Aarhus Universitets segl

Dyrlæger og landmænd ser forskelligt på smerte

Der er forskel på dyrlæger og landmænd – i hvert fald, når det drejer sig om at vurdere smerte hos køer og holdningen til, hvordan smerten skal håndteres. Det viser en ny undersøgelse foretaget af forskere ved Aarhus Universitet.

Der er forskel på øjnene, der ser, når der skal vurderes graden af smerte hos en ko.

Hvor ondt gør det egentligt på en ko, når hun har yverbetændelse eller en klovlidelse? Det er svært for os mennesker at vurdere sikkert, og der er forskel på øjnene, der ser. En undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet viser, at landmænd og dyrlæger vurderer graden af smerte hos køer forskelligt. Der er også forskel på, i hvor høj grad dyrlæger og landmænd mener, at smerten skal lindres medicinsk.

 

Via et spørgeskema fik forskerne fra Aarhus Universitet svar fra 137 dyrlæger og 189 landmænd på en række spørgsmål om smerte og smertebehandling. I spørgeskemaet blev landmændene og dyrlægerne spurgt, i hvor høj grad de mente, at bestemte sygdomme medfører smerte hos køer. Graden af smerte skulle vurderes på en skala fra 1 til 10, (hvor 1 betød ingen smerte, og 10 betød mest smerte.)

 

Dyrlægerne og landmændene blev spurgt om 10 forskellige sygdomme, herunder yverbetændelse, løbedrejning, digital dermatitis, livmoderbetændelse og bækkenbrud. Generelt var de to adspurgte grupper enige om hvilke sygdomme, der var mest smertefulde. De var også enige om, at der skal bruges smertestillende medicin.

 

Til gengæld havde dyrlægerne og landmændene forskellige opfattelser af, hvor ondt de enkelte lidelser gør på koen, og i hvor stort omfang man skal gribe ind med smertestillende midler. Landmændene vurderede typisk sygdommene som mere smertevoldende end dyrlægerne. På den anden side var landmændene mere tilbøjelige til at ville holde igen med smertestillende midler.

 

- Det er glædeligt, at både landmænd og dyrlæger tager smerter hos køer alvorligt. Vores resultater understreger også, hvor vigtigt det er med en god kommunikation mellem dyrlægen og landmanden, så syge dyr bliver behandlet på den mest hensigtsmæssige måde for at sikre deres velfærd, siger seniorforsker Peter T. Thomsen fra Aarhus Universitet.

 

Undersøgelsen viste desuden, at selv når fagligt kvalificerede og erfarne folk vurderer køers smertepåvirkning, er der betydelig variation mellem deres vurdering.  

 

- For at afhjælpe dette vil udvikling af systematiske smerte-skalaer, som kan anvendes i stalden i forbindelse med de almindelige kreatur- sygdomme, være et vigtigt værktøj og give dyrvelfærden et løft via forbedret lindring af dyrenes smerter, siger seniorforsker Mette S. Herskin.

   

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Peter T. Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7834, e-mail: PeterT.Thomsen@agrsci.dk eller seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7945, mobil: 5050 2969, e-mail: MetteS.Herskin@agrsci.dk