Aarhus Universitets segl

Ekstra varme ved fødsel redder griseliv

Tilførsel af ekstra varme i farestalden kan redde pattegrise fra at dø. Forskning fra Aarhus Universitet viser, hvordan gulvvarme skal spille sammen med hele rummets klima for at forebygge, at nyfødte grise bliver underafkølede og dør.

Tilførsel af ekstra varme i farestalden kan redde pattegrise fra at dø. Forskning fra Aarhus Universitet viser, hvordan gulvvarme skal spille sammen med hele rummets klima for at forebygge, at nyfødte grise bliver underafkølede og dør. Foto: Janne Hansen

Nyfødte pattegrise er relativt modne ved fødsel i forhold til mange andre nyfødte pattedyr. Imidlertid bukker mange nyfødte pattegrise nemt under for underafkøling i deres første levetimer, da de næsten ingen energireserver har til at holde varmen med. Bliver en pattegris underafkølet svækkes den, og der støder ofte flere problemer til. Grisen risikerer at dø af sult, sygdom eller at blive lagt ihjel af soen.

 

Det er derfor vigtigt at forebygge, at nyfødte grise kommer til at fryse. Svineproducenter bruger allerede nu at varme et afgrænset område i stien op, hvor området er adskilt fra soen, og hvor grisene gradvist lærer at søge hen, når de er et til to døgn gamle.

 

De nyfødte grise har ingen gavn af denne varmekilde, da deres medfødte instinkt får dem til at søge mod soens yver i de første kritiske levedøgn. Etablering af enten gulvvarme eller strålevarme på selve fødselsstedet kan derimod være med til at sikre dem tilstrækkelig varme, så de undgår at blive underafkølede.

 

Gulvet skal dog kun være opvarmet i den absolut nødvendige tid – både af hensyn til økonomi og af hensyn til ikke at varmebelaste soen. Derfor har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt effekten på pattegrisenes temperatur som følge af forskellige varigheder (12 eller 48 timer efter fødsel) med varme i gulvet i farestien i kombination med forskellige rumtemperaturer i farestalden (15° C, 20° C eller 25° C). Forskerne så også på, hvor meget grisene anvendte det opvarmede huleområde i farestien.

 

Dødeligheden højere i køligt rum

Undersøgelsen viste, at sandsynligheden for, at pattegrise dør, før de har fået deres første tår livgivende råmælk hos soen, er tæt på syv gange større ved en rumtemperatur på 15 °C sammenlignet med en på 25 °C, til trods for, at gulvets overflade var opvarmet til omkring 34 °C.  

 

Når rummet i farestalden var enten 15° C eller 20° C faldt grisenes temperatur den første halve time efter fødsel mere end den gjorde ved en rumtemperatur på 25° C. Grisenes kropstemperatur tog også længere tid om at stige tilbage til normalt niveau, når rummet var enten 15° C eller 20° grader sammenlignet med 25° C. Med en rumtemperatur på 15° C begyndte situationen at blive kritisk. Grisenes kropstemperatur kom faretruende tæt på et niveau, der kan påvirke deres stofskifte og evne til at regulere kropsvarmen.

 

Det varme gulv

Gulvvarme omkring fødselsstedet er en metode, der bruges til at holde de nyfødte pattegrise varme – men hvor længe efter fødslen er det nødvendigt at have varme i gulvet? Undersøgelsen viste, at 12 timer med varme i gulvet giver stort set ligeså gode resultater som 48 timer med varme i gulvet med hensyn til, om grisene bliver nedkølet – uanset rumtemperatur. Det betyder, at der kan spares på energien til gulvvarme ved kun at have den tændt i de første 12 timer efter fødslen.

 

I de første timer efter fødsel bruger pattegrise normalt ikke huleområdet i farestien, da de nyfødte grise er stærkt tiltrukket af soens yver. Dette er fordelagtigt, da det øger deres mulighed for at optage råmælk tidligt. I løbet af de første levedøgn vil grisene gradvist lære at søge mod andre varmekilder end soen hvis sådanne findes i stien. I undersøgelsen så forskerne netop, at grisene ved lave rumtemperaturer hurtigere og i højere grad søgte mod hulen. 

 

Det kan være en forklaring på, hvorfor det ikke gav ekstra fordele at have varme i gulvet i 48 frem for i 12 timer. Faktisk var sandsynligheden for at dø inden for de første syv dage efter fødsel 1,6 gange højere i kuldene med 48 timers gulvvarme sammenlignet med 12 timers gulvvarme. Det kan skyldes, at grisene hyppigere bliver trådt eller lagt ihjel, når de befinder sig tæt på soen, eller at soen bliver varmebelastet, hvis varmen er på for længe, hvilket indirekte kan påvirke pattegrisenes overlevelse.

 

I undersøgelsen blev pattegrise, der opholdt sig i et rum, der kun var 15° C, draget af det varme hulerum allerede 6-12 timer efter gulvvarmen i stien blev slukket. Ikke desto mindre var det kun cirka halvdelen af grisene, der søgte ind i hulerummet, før de var to døgn gamle – selv ved en rumtemperatur på 15° C. Det viser, at en opvarmet hule væk fra soen ikke er i stand til at opfylde nyfødte grises varmebehov. Der skal andre løsninger til, herunder gulv- eller strålevarme på fødselsstedet i de første levetimer kombineret med en forhøjede rumtemperatur på op mod 25 C i farestalden omkring fødsel.

 

- Det tidsrum, hvor der er behov for ekstra varme, kan være begrænset til den periode, hvor pattegrisene får deres første råmælk, det vil sige 6-12 timer efter fødslen af den første gris i kuldet afhængig af, hvor længe fødslen varer, siger seniorforsker Lene Juul Pedersen.

 

Der er også andre faktorer, der spiller ind på pattegrisenes dødelighed.

 

- Sygdom hos soen, faringsvanskeligheder og pattegrisens fødselsvægt kan alle påvirke pattegrisens overlevelsesmuligheder, siger Lene Juul Pedersen.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Lene Juul Pedersen, e-mail: lene.juulpedersen@agrsci.dk, telefon: 8715 7907