Aarhus Universitets segl

En ny infrastruktur skal styrke den europæiske kvægsektor

SmartCow er navnet på et nyt stort europæisk projekt, som Aarhus Universitet, Danmarks Kvægforskningscenter er partner i. Formålet er dels at kortlægge de forskellige forsøgsfaciliteter, der er til rådighed på de forskellige europæiske forskningsinstitutioner og dels at skabe et europæisk netværk af forskningsinstitutioner med stærke videnskabelige og tekniske kompetencer inden for ernæring, genetik, sundhed og velfærd hos kvæg.

Nyt netværk af forskningsinstitutioner skal styrke kvaliteten og etikken i den europæiske kvægforskning. Foto: Anders Trærup.

Det nye store SmartCow projekt, som blev søsat i februar 2018 i Clermont-Ferrand i Frankrig, skal blandt andet bidrage til at styrke kvaliteten og etikken i den europæiske kvægforskning ved at frembringe ”best practices”, nye målemetoder og smart-teknologier.

SmartCow projektet er et samarbejde mellem 10 europæiske forskningsinstitutioner med stærke kompetencer inden for kvægproduktion (se kort); EAAP, en international organisation som promoverer vidensdeling inden for husdyrvidenskab; IDELE, som arbejder med husdyrproduktion; AgriMetrics, som er en virksomhed med speciale inden for ”big data” til landbrug- og fødevareindustrien og INRA Transfert, som er specialiseret i projektmanagement og teknologi-overførsel.

Den nye infrastruktur i SmartCow-projektet.


De videnskabelige og tekniske kompetencer inden for husdyrernæring, genetik, sundhed og velfærd, datamanagement og vidensdeling på de forskellige forskningsinstitutioner vil blive kortlagt med henblik på at:

  • Udvikle forskningens infrastrukturer og netværkssamarbejder mellem interessenter i kvægsektoren for at forbedre forskningspraksis og styrke innovation.

  • At give adgang til de mest avancerede forskningsfaciliteter og -udstyr til kvægsektoren på tværs af lande, og

  • At forbedre kvaliteten og etikken inden for kvægforskningen gennem identifikation og udbredelse af ”best practice”, nye målemetoder og smart-teknologier.

 

Aktiviteter ved Aarhus Universitet
Ved Aarhus Universitet vil SmartCow projektet primært omhandle international standardisering af metoder til bestemmelse af næringsstoffernes udnyttelse og emissionsmålinger, anvendelse af sensorer og automatiske registreringer af fysiologiske og adfærdsmæssige egenskaber som kan forbedre malkekøernes sundhed og velfærd.

Projektet er helt unikt, idet der i projektet åbnes op for, at andre interessenter inden for kvægproduktionen, f.eks. firmaer, interesseorganisationer, eller universiteter, kan udføre kvægforsøg, som udnytter de unikke forsøgsfaciliteter som de 10 forskningsinstitutioner sammen stiller til rådighed. Disse transnationale projekter vil således være finansieret inden for projektet, hvor der samlet set gives adgang til et netværk omfattende omkring 2500 malkekvæg og 1000 kødkvæg, og projektet forventes at kunne støtte op til 30 forskellige forskningsprojekter. Den samlede indsats vil overordnet set bidrage til øget kendskab til tilgængelige forskningsfaciliteter på tværs af landegrænser og dermed til at styrke forskning og innovation i den europæiske kvægsektor.

Projektet løber i perioden 2018 – 2022.

 

Flere oplysninger

Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Peter.Lund@anis.au.dk


Lene Munksgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Lene.Munksgaard@anis.au.dk