Aarhus Universitets segl

Erysipelas – et stigende sygdomsproblem i velfærdsvenlige produktionssystemer hos fjerkræ og svin

Erysipelas er en alvorlig infektionssygdom forårsaget af bakterien Erysipelothrix rhusiopathaiae. Lidelsen er velkendt, men der mangler basal viden på området – særligt hvad angår infektioner hos kyllinger. Et nyt projekt (EryPoP) vil undersøge sygdommen nærmere og udarbejde guidelines til, hvordan fremtidige udbrud kan forebygges.

Efter ændringerne i opstaldningssystemerne til æglæggende høner i Europa, er Erysipelas blevet en hyppigere infektionslidelse i adskillige lande med udbrud af høj dødelighed i æglæggende hønseflokke både i indendørs staldsystemer samt i fritgående og økologisk produktion.

Erysipelas er en velkendt akut sygdom hos svin og er mistænkt for at forårsage ledbetændelse og omfattende økonomiske tab hos økologiske svin. Erysipelas er svær at forebygge i den voksende sektor af velfærdsvenlige produktionssystemer til svin og fjerkræ. Endvidere kan E. rhusiopathiae-infektioner smitte mennesker og udgør derfor en risiko for de ansatte, der arbejder i erhvervet.

På trods af, at sygdommen er velkendt mangler der helt basal viden på området - særligt hvad angår infektioner hos kyllinger. I et nyt projekt (EryPoP) vil sygdommen derfor blive nærmere undersøgt hvad angår infektionsdynamik og udvikling af immunitet hos fjerkræ og svin i praksis samt gennem ”eksperimentielle infektioner” gennem et multi-disciplinært og transnationalt samarbejde. Foruden Aarhus Universitet, indgår SVA fra Sverige og IZSLER fra Italien. Projektet finansieres af Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA).

Projektet har fem delmål:

-          At definere transmissionsveje for E. rhusiopathiae gennem brug af molekylær epidemiologi

-          At identificere risikofaktorer for sygdomsudbrud

-          At definere vildsvins rolle som potentielle bærere og kilder til infektion

-          At etablere en analyse til at indentificere antistoffer mod E. rhusiopathiae hos kyllinger

-          At undersøge patogenesen og immun-responset ved E. rhusiopathiae infektioner hos kyllinger

Prøver og metadata vil blive indsamlet fra både fjerkræ, konventionelle svin og vildsvin i Sverige og Italien til analyse.

En model til eksperimentelle infektioner hos kyllinger vil blive udviklet og brugt i studier af immunitet. Disse studier vil give information, der vil være afgørende i udviklingen af diagnostiske metoder og forbedring af fremtidige profylaktiske tiltag, så som vacciner. Samlet set vil EryPoP frembringe ny information, der vil muliggøre udarbejdelsen af videnskabeligt baserede guidelines til at forebygge fremtidige udbrud af E. rhusiopathiae og sikre dyrevelfærden i den voksende velfærdsvenlige fjerkræ- og svineproduktion.

Flere oplysninger

Tina Sørensen Dalgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, e-mail: tina.dalgaard@anis.au.dk