Aarhus Universitets segl

EU-projekt skal bidrage til en mere modstandsdygtig og bæredygtig mælkeproduktion

Aarhus Universitet er partner i et EU-projekt, R4D (Resilience For Dairy), der skal bidrage til den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling af europæisk mælkeproduktion.

R4D-flyer med link til download.
Hent flyer om R4D-projektet på dansk.

R4D-projektet, der er finansieret af EU Horizon 2020-programmet, blev lanceret i januar 2021. I løbet af projektets tre år vil 18 organisationer fra 15 europæiske lande - heriblandt Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet i Danmark – samarbejde om at forbedre den europæiske mælkeproduktions bæredygtighed og modstandsdygtighed. For at nå dette mål har de 18 partnere i R4D skabt et netværk, der muliggør udveksling af praktisk og videnskabelig viden mellem europæiske mælkeproducenter, forskere og andre relevante interessenter.

Tre vidensområder er i fokus


I løbet af de næste tre år vil R4D fokusere på tre vidensområder for at styrke malkekvægsbedrifternes bæredygtighed:

1) økonomiske og sociale forhold

2) teknisk effektivitet

3) miljø-, dyrevelfærds- og samfundsvenlige produktionssystemer.

Deltagerne i projektet arbejder sammen om at forbedre de forretnings- og driftsmæssige strategier for malkekvægsbedrifter samt stimulere positive samspil mellem landbrug og samfund. Projektet søger efter de mest effektive og innovative teknikker til at tackle udfordringerne med at forbedre dyrevelfærden, øge biodiversiteten, reducere udledningen af drivhusgasser og sænke mælkeproduktionens miljømæssige belastning.

Skræddersyede løsninger til mælkeproducenterne


Endvidere skal projektdeltagerne fra Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Holland, Nordirland, Polen, Slovenien og Spanien samarbejde om at afprøve forskellige modeller og udvikle en række løsninger, lige fra at finde skræddersyede løsninger til forskellige gårde til træningssessioner og e-læringswebinarer.

I hvert af projektets deltagende lande vil der være en farmfacilitator, et netværk for mælkeproducenter samt et nationalt kvægfagligt netværk. Farmfacilitatoren vil forbinde mælkeproducenter og andre interessenter i kvægsektoren for at fremme udvekslingen af information og viden i det nationale kvægfaglige netværk. Derudover vil farmfacilitatorerne sikre, at foreslåede løsninger vil blive tilgængelige for mælkeproducenter.

I Danmark er det professor Søren Østergaard fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, der er farmfacilitator : ”Vores rolle i projektet er at sikre det danske bidrag til at udpege behov og finde løsninger, som gør EUs mælkeproduktion mere bæredygtig og modstandsdygtig. Med professor Margit Bak Jensen og undertegnede som de danske projektdeltagere skal vi især levere bidrag omkring dyrevelfærd og økonomi”.

Et netværk til bedre forståelse og vidensudveksling

Den første fase af projektet vil skabe et netværk af modstandsdygtige pilotbedrifter og kvægorganisationer i Europa. Denne multiaktør-tilgang giver mulighed for at udtrykke de mest presserende behov hos mælkeproducenterne. Det vil også resultere i en bedre forståelse og større vidensudveksling, hvilket resulterer i at udpege og formidle de mest passende og effektive innovative praksis, som vil fremme malkekvægssektoren.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Der er tale om et 3-årigt EU-projekt, der løber i perioden 1/1-21- 31/12-23.

R4D projektet bygger videre på EuroDairy projektet. Det indgår dog en anden deltagerkreds i R4D projektet.

Finansiering

Resilience for Dairy (R4D) har modtaget støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 Forsknings- og Innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101000770.

Samarbejdspartnere

Der deltager 18 organisationer fra 15 europæiske lande samarbejde under ledelse af det franske Institut de l’Élevage, IDELE.

Læs mere

Link til R4D-projektside: www.resilience4dairy.eu

R4D på Twitter: https://twitter.com/R4_Dairy

 

Kontakt

Professor Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Soren.Ostergaard@anis.au.dk