Aarhus Universitets segl

Firma og forskere samarbejder om unikt overvågningssystem til køer

Forskere ved Aarhus Universitet er sammen med Lyngsoe Systems i færd med at udvikle et nyt overvågningssystem til køer, der skal resultere i bedre sundhed og dyrevelfærd samt bedre økonomi og mindre belastning af klimaet.

Et unikt overvågningssystem til køer, der blandt andet kan måle, hvor lang tid den enkelte ko står ved foderbordet, er ved at blive udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Lyngsoe Systems. Foto: Jesper Rais, AU Kommunikation

COWTrack er navnet på et nyt forskningsprojekt mellem husdyrforskere på Aarhus Universitet og logistik- og integratorvirksomheden Lyngsoe Systems, der er hjemhørende i Aars. Projektet er hjulpet godt på vej økonomisk, da COWTrack i slutningen af 2012 fik tilsagn om 9,5 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under NaturErhvervstyrelsen.

 

Sammen har parterne netop taget hul på projektet, der efter planen skal munde ud i et system til overvågning af køer baseret på såkaldte RFID-tags, der har indbygget et såkaldt accelerometer, og som er i stand til at måle køers bevægelser og position og via radiosignaler kan sende de opsamlede data videre.

 

Det er tanken, at systemet ud fra algoritmer udviklet i projektet er i stand til at foretage en daglig og løbende estimering af ædeadfærd og aktivitet hos den enkelte ko. Når systemet registrerer, at en ko opfører sig unormalt, vil landmanden kunne få en besked via sms og hurtigt kunne reagere.
 

Det særlige ved overvågningssystemet er, at det i modsætning til andre eksisterende systemer på markedet, er i stand til automatisk at måle den tid, den enkelte ko tilbringer ved foderbordet.

- Vi vil med COWTrack udvikle et overvågningssystem, der kan registrere koens tid ved foderbordet. Hvis koen opholder sig i kortere tid end normalt ved foderbordet, er det en indikation på, at der er noget galt med koen, forklarer Peter Thomsen, seniorforsker og ekspert i køers sundhed og velfærd, og fortsætter:

- Overvågningssystemer bliver mere og mere vigtige for de stadig større kvægbesætninger, fordi medarbejdere i de moderne løsdriftsstalde ikke kan registrere, hvor meget foder den enkelte ko æder. Det kunne man i de gamle bindestalde, hvor hver enkelt ko fik sin egen foderration placeret foran sig. Der var det åbenlyst, hvis en ko ikke åd sit foder.

Lyngsoe Systems skal i projektet arbejde med udvikling af tag’en, som kommer til at sidde i halsbåndet på den enkelte ko.

- Vi skal udvikle en robust tag, som skal være i et hårdt staldmiljø. Vi skal have styr på dataene fra tag’en og samtidig sikre, at vi får så få fejlvisninger som muligt, forklarer forretningsudvikler Keld Arenholt Christensen fra Lyngsoe Systems.

Lyngsoe Systemes er gået ind i samarbejdet om COWTrack, fordi de ser et stort potentiale for det endelige produkt.

- Vi har 20 års erfaring inden for feltet, og vi kan ved at benchmarke os op mod de øvrige produkter på markedet levere et unikt produkt, fordi det kan estimere ædeadfærd. Produktet tror vi samtidig på kan gøres billigere end de nuværende løsninger og samtidig skabe et bedre grundlag for dyrevelfærden i staldene, pointerer Keld Arenholt Christensen.

Peter Thomsens indgang til projektet er primært at sikre en bedre sundhed og velfærd i kvægsætningerne og levere forskning, der kan omsættes til noget praktisk anvendeligt i landbruget.

- Sygdom hos køerne koster landbruget rigtig mange penge. Vi tror på, at vi ved at være i stand til at udpege de dyr, som er på vej til at blive syge meget tidligt i forløbet, kan spare den enkelte landmand for mange penge, siger Peter Thomsen.    

Omkring september regner parterne med at være klar med den første prototype af systemet.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Peter Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 7834, e-mail: petert.thomsen@agrsci.dk