Aarhus Universitets segl

Kernemajsensilage i foderet kan øge velfærden hos slagtekyllinger

Nedsat dødelighed samt bedre trædepudesundhed og kødkvalitet er nogle af de positive effekter, der er opnået, ved at bruge kernemajsensilage i foderet til slagtekyllinger. Det viser resultater fra en ph.d. afhandling gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Gærede majskerner i foderetnedsatte dødelighed og forbedrede trædepudesundheden og kødkvaliteten hos slagtekyllinger.

Ligesom andre fermenterede produkter, er kernemajsensilage kendetegnet ved lav pH, højt indhold af mælkesyre og eddikesyre og et højt antal af mælkesyrebakterier. Gærede majskerner er med succes brugt i svineproduktionen med positive resultater både på grisens tarmsundhed og produktionsresultater, men har ikke tidligere været undersøgt i slagtekyllingeproduktionen. 

Samir Ranjitkar har i sit ph.d-studie undersøgt, hvilket effekt foder, bestående af majsbaseret foder indeholdende 15 % fermenterede majskerner, til slagtekyllinger har på kyllingernes produktionsresultater, næringsstoffordøjelighed og velfærd.

Forbedret velfærd og kødkvalitet
Resultaterne viser, at denne fodringsstrategi har en række positive effekter på bl.a. velfærden uden at påvirke tilvæksten negativt. Dødeligheden faldt hos de slagtekyllinger, der fik foderet med kernemajsensilage, samtidig med at strøelseskvaliteten og trædepudesundheden blev forbedret. Også på kødkvalitetsparamterene var der positive resultater hvad angår mørhedsgrad og saftighed. Dette er derfor en fodringsstrategi, der kan anbefales.

Forskningsresultaterne bidrager også til at forstå de fermenterede majskernes indflydelse på næringsstoffernes fordøjelighed og mave-tarmsundhed hos slagtekyllinger. Endelig blev der genereret ny viden om den aldersrelaterede udvikling af mavetarmkanalens mikroflora hos slagtekyllinger.

Flere oplysninger
Ph.D-studiet er gennemført af Samir Ranjitkar ved Sektion for Immuniologi og Mikrobiologi, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Denne fulde ph.d-afhandling kan hentes her.