Aarhus Universitets segl

Foderværdien af kløvergræsprotein til slagtegrise undersøges ved AU-Foulum

GUDP projektet SuperGrassPork arbejder på at udvikle en produktion af lokalt produceret protein til økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra bioraffineret kløvergræs. Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab undersøger, i et aktuelt fodringsforsøg, hvordan grise klarer sig på kløvergræsprotein fra fravænning til slagtning.

Grisene i fodringsforsøget har god ædelyst og tilvækst og der observeres ingen sundhedsmæssige problemer. Foto: Linda S. Sørensen.
Grisene i fodringsforsøget har god ædelyst og tilvækst og der observeres ingen sundhedsmæssige problemer. Foto: Linda S. Sørensen.

Brugen af bioraffineret proteinfoder, udvundet fra økologisk kløvergræs, forventes at blive en vigtig spiller i den økologiske svineproduktion. Dels ved at sikre forsyningen af proteinfoder til den stadig stigende produktion af økologiske grise – og dels ved at mindske udledningen af kvælstof ved bedre optimering af grisenes aminosyrebehov. Desuden forventes den højere andel kløvergræs i sædskifterne at øge produktiviteten på marken, biodiversiteten og jordens kulstofindhold samtidig med at udvaskningen af næringsstoffer fra marken reduceres.   


Målet er en ressourceeffektiv økologiske svineproduktion

Projektets formål er at etablere en holdbar løsning i forhold til at opnå en udvidet og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion, baseret på bioraffineret proteinfoder udvundet fra økologisk kløvergræs. Dette forventes opnået gennem:

1) optimering og strømlining af bioraffineringsteknikker.

2) at måle og evaluere foderværdien af kløvergræsprotein til slagtegrise.

3) at bestemme miljømæssig og økonomisk bæredygtighed af kløvergræsproteinproduktion.

4) at kortlægge muligheder for kommercialisering af "græsprotein" til økologisk foderproduktion.

Forsker Lene Stødkilde og seniorforsker Søren Krogh Jensen fra Institut for Husdyrvidenskab, AU står for den del af projektet, som skal undersøge kløvergræsproteinets foderværdi.


Kløvergræsprotein med 50% råproteinindhold

En optimeret bioraffineringsproces har i projektet ført til, at der er produceret kløvergræsprotein med et råproteinindhold på ca. 50%. Dette forventes at øge fordøjeligheden af proteinet betydeligt i forhold til hvad tidligere studier har vist og dermed også øge foderværdien.


Fodringsforsøget ved AU-Foulum

Fodringsforsøget afvikles ved AU-Foulum og blev startet i november 2018. I forsøget testes tre foderblandinger, hvor kløvergræsprotein udgør en stigende del af foderets råprotein. Disse tre blandinger holdes op mod en kontrol, som er sammensat som en traditionel 100% økologisk foderblanding. Grisene fodres fra fravænning og indtil slagt, som forventes i foråret 2019. Foderblandingen med det højeste indhold af kløvergræsprotein indeholder kun dansk producerede råvarer.

De tre foderblandinger + kontrol (t.v.), som testes i forsøget, hvor kløvergræsprotein udgør en stigende del af foderets råprotein. Jo mørkere farve - jo højere indhold af kløvergræsprotein i foderblandingen. Foto: Linda S. Sørensen

De tre foderblandinger + kontrol (t.v.), som testes i forsøget, hvor kløvergræsprotein udgør en stigende del af foderets råprotein. Jo mørkere farve - jo højere indhold af kløvergræsprotein i foderblandingen. Foto: Linda S. Sørensen

Forsøget forløber som det skal. Grisene har god ædelyst og tilvækst og der observeres ingen sundhedsmæssige problemer. Ud over tilvækst og foderudnyttelse undersøges fedtsyre- og vitaminindhold i både foder, kød og spæk. Tidligere studier i kyllinger har nemlig vist en sammenhæng mellem højt indhold af umættede fedtsyrer og vitaminer i kløvergræsproteinet og indholdet i kyllingekød.


Resultaterne vil både kunne høres og smages

Der vil i projektet blive lavet et event hos Danish Crown i Herning, hvor det vil være muligt at høre om resultaterne og smage kødet. Ydermere vil der blive lavet en egentlig bestemmelse af kød- og spisekvaliteten gennem en add-on bevilling fra Fonden for økologisk landbrug til Margrethe Therkildsen fra AU-FOOD. 


Mere om projekt SuperGrassPork

Projekt SuperGrassPork afvikles i perioden 2017-2020. Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) og koordineres af ICROFS. Projektet ledes af SEGES og ud over Institutterne Husdyrvidenskab, Agroøkologi og Ingeniørvidenskab fra Aarhus Universitet deltager Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Friland A/S, Vestjyllands Andel A.m.b.a samt Institute for Food Studies & Agro industrial Development Aps (IFAU).

Læs mere om projekt SuperGrassPork.

 

Flere oplysninger

Lene Stødkilde, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: lsj@anis.au.dk