Aarhus Universitets segl

Fokus på fibre til drægtige søer

Fibre har mange positive egenskaber for søers trivsel, men præcist hvor godt de udnyttes og hvordan fibre påvirker søernes produktivitet er uklart. Derfor er et nyt forskningsprojekt ved AU-Foulum skudt i gang for at måle, hvor effektivt drægtige søer udnytter fibrenes energi og hvilken effekt forskellige fibre har på produktiviteten.

I et forsøg ved AU-Foulum fodres søerne med én af fire forskellige fiberkilder, for at måle fordøjeligheden af disse fiberkilder samt hvordan fiberkilderne påvirker søernes produktivitet. Foto: Colourbox.
I et forsøg ved AU-Foulum fodres søerne med én af fire forskellige fiberkilder, for at måle fordøjeligheden af disse fiberkilder samt hvordan fiberkilderne påvirker søernes produktivitet. Foto: Colourbox.

Fiberrige råvarer er gode til søer af en lang række årsager. Blandt andet giver fibrene en bedre mæthed, mindre forstoppelse og roligere søer. Endvidere har søerne en lavere varmeproduktion, et mere konstant blodsukker, hurtigere faringer, færre dødfødte grise og højere råmælksproduktion. Generelt set giver det således mere velfungerende søer at fodre med fiberrige blandinger.

Fibre fravælges i foderoptimeringen

Men det danske energivurderingssystem undervurderer desværre fibrenes ener­giindhold, og derfor fravælges de i forbindelse med foderoptimering. Fibre er gode næringsstoffer, og specielt søer er gode til at fordøje dem og dermed udnytte energien fra fibrene. I et ny projekt vil forskere ved AU-Foulum derfor under­søge energiudnyttelsen fra fibrene: ”En korrekt fastsættelse af energiværdien vil medføre at flere fibre kan inklu­deres i so-foderet og dermed får søerne glæde af fibrenes mange positive egenskaber”, fortæller seniorforsker Peter K. Theil, som står i spidsen for projektet.

Kan fibre fremme reetablering af rygspæk?

Ud over energiværdien bliver det undersøgt, hvor effektive fibre er til at få søernes rygspæk reetableret efter diegivningsperioden uden at søerne aflejrer for meget muskelmasse. Dette er vigtigt, dels for at unge søer ikke skal blive for store (hvilket koster ekstra foder hver eneste dag) og dels fordi søer efter fravænning har brug for at reetablere det rygspæk, de tabte i den forudgående diegivning. ”Vi har en forventning om, at fibre i so-foder vil være effektivt til at øge søernes rygspæk uden at give for meget muskelvækst, fordi fibre omsættes og optages til blodet som kortkædede fedtsyrer”, forklarer Peter K. Theil.

Fodringsforsøget ved AU-Foulum

Der gennemføres forsøg med 48 søer i to reproduktive cyklusser på AU-Foulum. I den første del af forsøget undersøges det, hvor effektivt søernes rygspæk øges, når de får stigende mængder fibre. I den anden del af projektet fodres søerne med én af fire forskellige fiberkilder, for at måle fordøjeligheden af disse fiberkilder samt hvordan fiberkilderne påvirker søernes produktivitet.    

Mere fiberholdigt foder i fremtiden

”Ud fra projektets resultater vil vi kunne anbefale, hvor mange foderenheder søerne skal bruge til at genopbygge én millimeter rygspræk. Vi vil også finde ud af, hvilke fiberkilder der er fordelagtige at bruge til de drægtige søer, og forhåbentligt komme et skridt videre i forståelsen af, hvorfor nogle fiberkilder er bedre end andre til at øge søernes produktivitet. Konsekvensen af projektet er, at søer fremover fodres med mere fiberholdigt foder og derved får søerne glæde af den lange række af gavnlige effekter, som fibrene har, slutter Peter K. Theil.

Mere om projektet

Projektet ”Fibre sikrer effektiv aflejring af soens rygspæk” løber i perioden 2019-2021 og gennemføres i samarbejde med SEGES Svineproduktion. Projektet støttes af Svineafgiftsfonden. Læs mere på projektets hjemmeside.

Flere oplysninger

Peter K. Theil, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Peter.Theil@anis.au.dk