Aarhus Universitets segl

Forebyggelse af mælkefeber hos økologiske malkekvæg

Mælkefeber er en udfordring i den økologiske mælkeproduktion. Nu sætter forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, AU fokus på de forskelle, der findes mellem de økologiske besætninger hvad angår goldko-management og forebyggende tiltag. Målet er at udvikle en best-practice-manual til den økologiske kvægbruger.

Nyt projekt sætter fokus på management hos goldkøerne med henblik på forebyggelse af mælkefeber i de økologiske malkekvægsbesætninger. Foto: Linda S. Sørensen

Forekomsten af mælkefeber er betydeligt højere i økologiske malkekvægsbesætninger sammenlignet med konventionelle og mælkefeber bliver gentagne gange nævnt som en ’udfordring’ af økologiske kvægbrugere. Det er givet, at der er væsentlige forskelle imellem økologiske og konventionelle besætninger i forhold til, hvilke forebyggende tiltag der kan anvendes. Dette kan forklare nogle af forskellene, men også inden for gruppen af økologiske mælkeproducenter er der stor forskel i forekomsten af mælkefeber.

Dette projekt går derfor i dybden med de forskelle, der findes imellem de økologiske besætninger i forhold til management hos goldkøerne og ikke mindst mælkefeber-forebyggende tiltag og barrierer. Projektet vil på den baggrund udvikle en online manual til best-practice, som vil blive frit tilgængelig for de økologiske kvægbrugere.

Interviewrunde, workshop og besætningsbesøg

Projektet er organiseret i 3 faser, hvor 1. fase er en interviewrunde med efterfølgende resultatopgørelse. På grundlag af alle økologiske malkekvægsbesætninger som har over 100 årskøer, udtages der en tilfældig stikprøve. 100 årskøer er grænsen for, at der skal være indgået en sundhedsrådgivningsaftale. Derved er der også en sikkerhed for, at landmanden potentielt har haft adgang til viden omkring mælkefeberforebyggelse og de muligheder, der findes.

Fase 2 er afholdelse af en workshop med rådgiverne, hvor resultaterne for fase 1 fremlægges og diskuteres. I workshoppen inddrages kvægbrugskonsulenter og dyrlæger, der arbejder med økologiske besætninger i betydende omfang. Formålet med workshoppen er, at få konkretiseret de områder, der skal arbejdes videre med ved besætningsbesøg; herunder at opnå rådgivernes vurdering af hvilke kardinalpunkter, der er blokerende for, at mælkefeberhyppigheden sænkes. Workshoppen planlægges til at foregå i forsommeren 2017.

I fase 3 udvælges og besøges 20 af de interviewede besætninger, med henholdsvis høj og lav forekomst af mælkefeber, for at klarlægge detailprocedurer som årsag til forskellene.

 

Projektet skal munde ud i en on-line manual til "Best practice", i form af beskrivelse af forebyggende foranstaltninger i tydelige punktforms- og stikordsangivelser. Arkivfoto, Linda S. Sørensen

 

“Best practice”- manual frit tilgængelig on-line
På den baggrund udvikles slutproduktet ”Best-pratice for forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger”. Manualen vil blive tilgængelig elektronisk på AU`s hjemmeside, i form af beskrivelse af forebyggende foranstaltninger i tydelige punktforms- og stikordsangivelser. Der bliver mulighed for at hente en mere uddybende beskrivelse af begrundelsen for tiltaget, virkninger samt forventet resultat via et direkte link på det pågældende stikord. Manualen forventes klar til brug til ved udgangen af 2017. Projektet er støttet af mælkeafgiftsfonden(MAF).

 

Flere oplysninger

Heidi Voss, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Heidi.Voss@anis.au.dk