Aarhus Universitets segl

Fornem anerkendelse til velfærdsvurderingssystemet WelFur

Velfærdsvurderingssystemet WelFur er blevet fremhævet som et såkaldt ”Self-Regulation and Co-Regulation Initiative” af EU-Kommissionen. WelFur bliver dermed det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der får dette blå stempel af Kommissionen.

WelFur er blevet optaget i EU-kommissionens database for ”Self-Regulation” og ”Co-Regulation” initiativer, hvilket er en anerkendelse på højeste plan. Foto: Mette Graves Madsen
WelFur er blevet optaget i EU-kommissionens database for ”Self-Regulation” og ”Co-Regulation” initiativer, hvilket er en anerkendelse på højeste plan. Foto: Mette Graves Madsen

Dyrevelfærdsprotokollen WelFur er et redskab til objektiv vurdering af dyrevelfærden på pelsdyrfarme i hele Europa. Velfærdsvurderingssystemet, som Institut for Husdyrvidenskab har haft det faglige ansvar for, hvad angår minkdelen, er netop blevet anerkendt på højeste plan, idet WelFur er blevet optaget i EU-kommissionens database for ”Self-Regulation” og ”Co-Regulation” initiativer.

For at blive fremhævet i denne database kræver det en omfattende evalueringsproces. WelFur programmet er således blevet vurderet på en lang række principper heriblandt deltagelse af interessenter, gennemsigtighed, pålidelighed, gennemførlighed og overholdelse af lovgivning. De programmer, som bliver fremhævet under ”Self-Regulation” og ”Co-Regulation” initiativer, danner desuden ofte grundlag for bindende lovgivning.

I databasen bliver WelFur blandt andet beskrevet som ”et vidensbaseret, praktisk og pålideligt on-farm velfærdsvurderingssystem, der fungerer som et redskab til at overvåge og forbedre dyrevelfærden og med gennemsigtighed kan demonstrere god velfærdsvenlig management”.

Om udviklingen af WelFur

Det forskningsbaserede system til at vurdere velfærd på mink- og rævefarme ”WelFur” blev taget i brug i januar 2017. Forskerne fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har samarbejdet med fem andre lande, om at udvikle WelFur. Grunduddannelse af WelFur-Mink-auditørerne og tre årlige efteruddannelsesdage varetages af Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

”Det har været en spændende udfordring at få lov at koordinere udviklingen af WelFur-Mink protokollen og det blev endnu mere spændende, da man valgte at implementere WelFur i hele Europa. Gennem et intensivt samarbejde er det lykkedes at uddanne nok uafhængige auditører fra Baltic Control til, at alle pelsdyravlere i Europa kan få tre WelFur-vurderinger inden udgangen af i år, fortæller seniorforsker Steen Henrik Møller fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Fra og med 2017 er det blevet almindelig praksis, at avlere i hele Europa får besøg af en WelFur-auditør, som skal vurdere velfærden i de tre væsentlige produktionssæsoner. Hvis dyrenes velfærd er god nok og avleren desuden overholder den europæiske lovgivning, får de tildelt en certificering. Fra 2020 vil verdens tre auktionshuse:  Kopenhagen Fur, Saga Furs og NAFA kun sælge europæiske mink- og ræveskind, som er WelFur-certificeret. Næsten alle europæiske minkavlere har derfor tilmeldt sig WelFur og ved udgangen af 2018, var der gennemført 6300 WelFur-vurderinger på 2564 minkfarme.

Læs mere:


Flere oplysninger

Seniorforsker Steen Henrik Møller, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Mail: steenh.moller@anis.au.dk