Aarhus Universitets segl

Forskning førte til bedre forhold for søerne på slagteriet

Hvert år sendes over en halv million danske søer til slagtning, men der er ikke lavet meget forskning på, hvordan disse dyrs velfærd er, når de drives ind på slagterierne. Nu har forskningsresultater fra et master-speciale ført til bedre forhold for de søer, der slagtes på Danish Crowns soslagteri i Skærbæk

Billede 1 (øverst): Søer går fra lastbilen Når søerne forlader lastbilen ved slagteriet kan det let komme til stop, fordi de bliver nervøse over de nye omgivelser. Billede 2 (nederst): Den nye rampe: Ny gangbro ved siden af søernes rampe, så medarbejderne ikke forstyrrer søerne ved at gå mellem dem – imod søernes retning. Foto: Mette S. Herskin.

Hver uge slagtes over 5000 søer på Danish Crowns soslagteri i Skærbæk. Det er cirka halvdelen af dem, der slagtes i Danmark.  

Inddrivning på slagteri efter transport dertil kan være en belastning for dyr, og især for slagtesøer, som er mere følsomme over for transportstress end de yngre slagtesvin, blandt andet fordi de er ældre, fordi forekomsten af skavanker er højere og fordi det oftere sker, at de slås under transporten.   

Nu har resultaterne af en forskningsundersøgelse imidlertid ført til konkrete ændringer på soslagteriet, så søernes ankomst og drivning til ventefolde bliver mere rolig for både dyr og ansatte.  

Dyrlæge Sanne Weinreich Christensen står bag undersøgelsen, som hun har lavet som studerende på efteruddannelsen ”Master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen” på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. 

Sanne Weinreich Christensen er til daglig ansat på Danish Crown i Randers som ansvarlig for slagteriernes dyrevelfærd. I forbindelse med sit speciale på masteruddannelsen valgte hun at undersøge, hvordan søerne drives ind på et soslagteri fra lastbilen til ventefoldene - og hvordan forhindringer undervejs kan påvirke søernes adfærd. 

”Min forskning betød, at det var muligt at forbedre søernes forhold ved ankomst til slagteriet med ret få ændringer. Jeg præsenterede resultaterne for fabrikscheferne på Danish Crown. Ledelsen på soslagteriet i Skærbæk inviterede mig til at se på, hvad de kunne lave af ændringer på baggrund af mine observationer. Efter ændringerne er sket, har jeg besøgt virksomheden og fået fortalt af de ansatte, at de har haft en meget positiv effekt – både for dyrene og de mennesker der skal drive dem. Drivningen af søerne er blevet lettere, ” fortæller Sanne Weinreich Christensen.  

De konkrete ændringer der er sket i Skærbæk begynder ved den 12 meter lange rampe, hvor chaufføren leder søerne fra lastbilen mod ventefoldene. Her var der tidligere en afskærmning med åbne tremmer langs rampen, som betød, at søerne kunne få øje på andre dyr, hvilket let skaber stop i fremdrivningen og uro, fordi søerne begyndte at orientere sig mod de fremmede dyr. Tremmerne er nu erstattet af en fast afskærmning, så søernes opmærksomhed kun retter sig mod de dyr, som de har været sammen med på lastbilen. 

Længere fremme på vejen mod ventefoldene skulle søerne passere et 90 graders sving, og dyrene kunne ikke se, hvad der gemte sig bag hjørnet. Også det kunne føre til stop i drivningen og uro, hvilket kan få søer til at vende om og gå imod flokken tilbage mod lastbilen. Væggen ved hjørnet er nu skåret af så søerne kan se fremad.  

Endelig var det tidligere sådan, at når en medarbejder havde drevet et hold søer mod ventefoldene, så var hans/hendes eneste mulighed for at komme tilbage til bilen efter det næste hold, at medarbejderen gik blandt de søer der stadig var på vej til ventefoldene – men imod deres retning. Også det kunne forstyrre søerne og sænke inddrivningen. Nu har slagteriet opsat en gangbro langs rampen, så medarbejderne kan gå ad den vej tilbage frem for at gå imod strømmen af søer. 

Sanne Weinreich Christensen fortæller at både ansatte og chauffører i Skærbæk oplever ændringerne som meget positive. De skal drive mindre på søerne og ankomsten til slagteriet er blevet lettere for både dyr og mennesker.  

”Generelt er man på slagterierne meget interesserede i at finde på gode løsninger. Forudsætningen er at man som ansat er bevidst om, hvorfor søernes adfærd er som den er. Det har mine resultater kunnet hjælpe til med, og det er positivt, ” forklarer Sanne Weinreich Christensen og tilføjer, at resultaterne nu også indgår ved byggeriet af en helt ny ventestald på Danish Crowns slagteri i Blans. Her bygges der fra start under hensyn til dyrenes adfærd under inddrivning.  

Sannes vejleder, seniorforsker Mette S. Herskin er også begejstret. ”Det er ikke alle vores undersøgelser, som får så stor effekt. Vi taler om OneWelfare, når man på samme tid kan forbedre forholdene for både dyr og mennesker. Samtidig er det herligt med dygtige studerende fra vores masteruddannelse, og at projektet så ovenikøbet fokuserede på udsætterdyr, som ikke altid får så meget opmærksomhed – det er da prikken over i’et”, siger hun

Fakta om projektet
Masteren som førte til undersøgelsen ”Master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen” er en toårig efteruddannelse, som kan følges, mens man passer sin profession. Den henvender sig bl.a. til dyrlæger og kontrollører af dyrevelfærd men også til folk med en mere almen interesse i husdyr og til ansatte i forskellige organisationer der har med dyrevelfærd at gøre, fx i forbindelse med politik, undervisning eller forvaltning. Masteren blev etableret af Institut for Husdyrvidenskab i 2012. Den blev oprettet, fordi der er et behov for personer, der er i stand til at vurdere, rådgive og vejlede omkring dyrevelfærd. Som følge af corona-situationen vil uddannelsen ikke blive udbudt i 2021. En ny start på masteren er i stedet planlagt til foråret 2022.
Læs mere om masteren i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen på denne hjemmeside.
Supplerende oplysningerArtiklen bygger som nævnt på et speciale udarbejdet af dyrlæge Sanne Weinreich Christensen til masteruddannelsen i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen. Seniorforsker Mette S. Herskin har været vejleder og seniorforsker Tine Rousing har været medvejleder på specialet. De er begge fra Institut for Husdyrvidenskab. Sanne Weinreich Christensen er ansat ved Danish Crown og data fra virksomheden indgår i specialet. Virksomheden har på den baggrund haft nærværende artikel til gennemlæsning, hvilket har givet anledning til mindre sproglige præciseringer, men ikke til forståelsesmæssige ændringer. 
Læs mereSpecialet har givet anledning til artikel i et videnskabeligt tidsskrift: Handling and moving cull sows upon arrival at the slaughterhouse—Effects of small versus larger groups of sows. Applided Aimal Behaviour Science, 2020. 
KontaktSanne Weinreich Christensen. Mail: SAWC@danishcrown.com