Aarhus Universitets segl

Forsvarlig aflivning af minkbesætninger

Et stort antal minkbesætninger skal aflives. Forskere fra Aarhus Universitet har udarbejdet et notat til Fødevarestyrelsen om, hvordan det sikres at aflivningerne sker på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde.

Foto: Claus Bo Andreasen

Som følge af COVID-19 skal alle mink i Danmark aflives. For at sikre at dette sker på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde har Fødevarestyrelsen bedt DCA om at undersøge hvor lang eksponeringstid af hhv. CO eller CO2, der både er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt og effektivt i forbindelse med beredskabssituationer ved aflivning af mink.

- Der er velbeskrevne og sikre måder at aflive mink på, forklarer seniorforsker Steen Henrik Møller, Institut for Husdyrvidenskab. Han henviser bl.a. til velfærdsvurderingssprotokollen WelFur-Mink, som vurderer de forhold og arbejdsgange, der er vigtige for at mink aflives på en dyrevelfærdsmæssige forsvarlig måde.

Aflivning af dyrene med gas i kasse er en metode, som ofte anvendes i praksis. I besvarelsen klargøres hvor lang tid minkene skal eksponeres for forskellige gasser før de bliver bevidstløse. Varighed til bevidstløshed er relevant af hensyn til dyrevelfærden, idet bevidstløse dyr ikke længere er i stand til at opleve ubehag.

Eksponeringstiden efter den sidste mink er kommet i kassen skal endvidere være lang nok til at alle mink med sikkerhed er døde. Notatet angiver eksponeringstider for forskellige gasser.

Endvidere anbefales sikkerhedsmargen på 6,5 minutter efter den sidste mink er kommet i kassen. Det er en meget høj sikkerhedsmargin, men forskerne peget på at litteraturen på området er sparsom, og at det er vigtigt at vælge den højeste grad af forsigtighed. Forudsætningen er dog, at udstyret er velfungerende og bruges efter forskrifterne. Det indebærer selvfølgelig at kassen er lukket og tæt og fyldt med gas inden det første dyr kommer i kassen.

I notatet peges endvidere på, at under aflivningen bør man løbende lytte efter at der er ro i kassen og efter det sidste dyr er kommet i kassen bør det tjekkes at alle dyr er døde ved at observere gennem vinduet eller lemmen, før kassen åbnes.

Hvis der er tvivl om gaskoncentrationen bør tiden inden kassen åbnes forlænges og problemet udbedres inden kassen tages i anvendelse igen.


Yderligere oplysninger

Læs mere

Notat om Aflivning af minkbesætninger med gas i forbindelse med beredskabssituationer

Finansiering   

Notatet er rekvireret af Fødevarestyrelsen og er udarbejdet som led i Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2020-2023

Baggrundsmaterialer om velfærdsvurderingssprotokollen WelFur

Læs artiklen "Velfærdsvurderingssystemet WelFur er nu klar til praksis" fra Institut for Husdyrvidenskabs hjemmeside

Læs om WelFur på Baltic Control Certifications hjemmeside

Læs om WelFur på Danske Minkavleres hjemmeside

Kontakt

Seniorforsker Steen Henrik Møller, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: steenh.moller@anis.au.dk. Fastnet: 8715 7926