Aarhus Universitets segl

Godt vejr og glade gæster til Åbent Landbrug i Foulum

Igen i år var der rigtigt mange gæster til Åbent Landbrug arrangement ved Aarhus Universitet i Foulum, der mødte op for at høre om husdyrproduktion og fødevareforskning. I alt 2300 gæster benyttede sig af lejligheden til at kunne komme helt tæt på både køer og kalve, søer og smågrise samt mink.

Masser af glade og forventningsfulde mennesker i alle aldre mødte op til Åbent Landbrug i Foulum for at få stillet deres nysgerrighed og videbegær inden for malkekøer og mælkeproduktion, økologisk svineproduktion, mink samt husdyr- og fødevareforskning ved Aarhus Universitet. I år var der åbent ved Danmarks Kvægforskningscenter, Økohallen samt ved Minkfarmen, og de tre lokaliteter havde tilsammen besøg af over 2300 gæster i løbet af dagen.

Ved Danmarks Kvægforskningscenter var der hurtigt livlig aktivitet både omkring køer, klappekalve og ikke mindst ved børneaktiviteterne i laden, hvor halmhoppeborgen, halmlabyrinten og -rutchebanen blev indtaget med stor begejstring. Medarbejdere stod klar til at fremvise og fortælle om det moderne kvægbrug og forskningssted, hvor der foregår en lang række forskningsprojekter om fodring, adfærd og staldindretning, formidlet både via plancher samt små ”udstillinger” rundt om i staldene. Endvidere blev gårdquizzen og bogstavjagten løst af de mange gæster med stor iver og engagement.

På platformen i kostalden blev der uddelt smagsprøver fra ARLA, og her kunne børnene også prøve kræfter med at lave deres egen smør med ARLA’s smørryster. I laden blev der solgt kaffe og pølser, og udenfor var der høstmarked med salg af blandt andet honning, is og brændte mandler. Desuden kunne børnene presse små høballer og male deres eget mel i trailerudstillingen ”På sporet af vores mad”.

Også ved Økohallen var der masser af liv. Her fortalte forskerne og de ansatte om de aktuelle forsøg på stedet – eksempelvis om fodringsforsøg med økologiske søer og smågrise samt om forsøg, hvor det bliver undersøgt, om kyllinger og grise kan leve af proteiner udvundet fra kløvergræs. Her demonstrerede forskerne processen, hvor kløvergræs presses igennem skruepresse, så der fremkommer juice, som kan bruges til kyllinger og svin, samt et restprodukt – det såkaldte pulp – som kan udnyttes i foder til køer.

Ved økohallen deltog de besøgende også i at løse quiz samt gå på skattejagt i korngraven, hilse på klappegrisene og spise småkager bagt med melorme. Desuden blev der fremvist droner, køretøjer og maskiner på markerne omkring økohallen samt uddelt økologiske æbler fra AU’s forsøgsfacilitet i Årslev.

Ved Minkfarmen fik de mange besøgende en rundvisning og information om det forskningsarbejde, der foregår med mink. Her har man blandt andet udviklet en metode ”WelFur” til at vurdere velfærden hos mink, som er taget i brug i år, og som skal udbredes til hele Europa. Denne velfærdsvurdering rummer blandt andet en test af minks temperament. Testen foregår ved hjælp af en pind, som minken skal bide i. Dette var der en del af gæsterne, som fik lejlighed til selv at afprøve med stor interesse og begejstring. Du kan se og høre mere om velfærdsvurderingssystemet WelFur i denne video.

Du kan se flere billeder fra dagen på AU-Foulums Facebook-sider: DKC og DCA.

Vi takker de mange gæster for deres besøg og store interesse for vores arrangement og håber på et lige så flot fremmøde til næste år. 


Flere oplysninger

Linda Søndergaard Sørensen
Institut for Husdyrvidenskab, AU
E-mail: lindas.sorensen@anis.au.dk