Aarhus Universitets segl

Halekupering påvirker pattegrise adfærd i længere tid end hidtil antaget

Lokalbedøvelse kan i et vist omfang reducere den øjeblikkelige smerte forbundet med halekupering af pattegrise, men har ingen målbar effekt på de adfærdsmæssige ændringer, der følger i timerne efter. Anvendelse af smertelindring (NSAID) havde så godt som ingen effekt på hverken den øjeblikkelige smerte eller på målene for smerte i timerne efter indgrebet. Det viser en undersøgelse ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Halekupering af gris. Foto: Liat Romme Thomsen

I mange lande med intensiv svineproduktion bliver hovedparten af pattegrise halekuperet for at forebygge halebid. Danske særregler foreskriver at maks. 50% af halen må klippes af, mens der i de fleste andre lande ikke er regler for, hvor stor en del af halen som må fjernes. Grisene kuperes på trods af, at indgrebet, ifølge EU-lovgivningen, ikke må anvendes rutinemæssigt.

Hidtidige undersøgelser af halekuperings betydning for pattegrises adfærd har haft fokus på de første ca. 2 timer efter indgrebet. I en nyligt publiceret undersøgelse har forskere ved Institut for Husdyrvidenskab valgt at følge ændringerne i grisenes adfærd i 5 timer efter at grisene har fået kuperet halerne.

Formålet med studiet var:

·         at undersøge, hvorvidt lokalbedøvelse og /eller smertelindring (NSAID) kan reducere smerten forbundet med selve halekuperingen og i timerne efter samt

·         at undersøge, om halens længde har betydning for de adfærdsmæssige tegn på  smerte i forbindelse med og i tiden efter indgrebet.

I studiet indgik 295 pattegrise, som blev halekuperet 2-4 dage efter faring ved brug af en gasdrevet kommerciel haleklipper. Grisene fik klippet enten 25%, 50%, 75% af deres haler, mens en kontrolgruppe kun blev håndteret og ikke fik klippet halerne af.

Lokalbedøvelse reducerede den øjeblikkelige smerte
Uafhængigt af kuperingslængde, førte halekupering til øjeblikkelige tegn på smerte hos grisene. Disse blev dog  reduceret  ved brug af lokalbedøvelse indgivet 15 minutter før kuperingen. Behandling med NSAID 45 minutter før selve kuperingen havde ingen effekt på grisenes tegn på smerte under og umiddelbart efter halekuperings-proceduren.

 Kuperingslængden er ikke uden betydning
Resultaterne viste endvidere, at de adfærdsmæssige ændringer, som pattegrisene udviste efter halekupering, var synlige i hele den fem timer lange observationsperiode, hvilket er betydeligt længere end man før har antaget. Samtidig var det ikke uden betydning hvor stor en del af halen som blev bortkuperet. Resultaterne heraf var dog ikke entydige, og der er derfor behov for yderligere undersøgelser for at klarlægge sammenhængen mellem kuperingslængde og de smertemæssige konsekvenser for grisene.

Behov for nye metoder til smertelindring
Samlet set så viser undersøgelsen, at hverken lokalbedøvelse eller anvendelse af NSAID, eller kombination heraf, kunne fjerne de adfærdsmæssige tegn på smerte hos grisene under eller i timerne efter indgrebet. Hvis halekupering fortsat skal udføres i svineproduktionen er der derfor et behov for yderligere forskning med henblik på at udvikle metoder, som kan lindre smerterne under og i timerne efter halekupering af pattegrise.

Hent den fulde videnskabelige artikel: Effects of administration of a local anaesthetic and/or an NSAID and of docking length on the behaviour of piglets during 5 h after tail docking.


Flere oplysninger

Mette S. Herskin og Karen Thodberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: MetteS.Herskin@anis.au.dk; E-mail: Karen.Thodberg@anis.au.dk


Læs også ”Halekupering giver ændringer i nerveenderne i grisenes haler