Aarhus Universitets segl

Halthed kan overvåges via automatisk registrering af adfærd

Aktivitetsmålere påsat malkekøers bagben har et stort potentiale til at blive et værdifuldt redskab for landmanden i forhold til tidligt at finde halte køer uden brug af manuel arbejdskraft. Det viser undersøgelse udført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Selv køer med let halthed kunne i forsøget skelnes fra de raske køer ved hjælp af aktivitetsmålere påsat koens bagben. Arkivfoto: Linda S. Sørensen

Halthed er et stort økonomisk og velfærdsmæssigt problem hos køer i den moderne mælkeproduktion. Det har vist sig at have store negative konsekvenser for køernes frugtbarhed, fordøjelse, mælkeydelse og levetid. Halthed hos malkekvæg bliver almindeligvis opdaget ved visuel inspektion. Men det er dog både tidsrøvende og samtidigt en subjektiv bedømmelse, hvorfor nogle halte køer ikke bliver fundet i tide. 

Tidligere undersøgelser har vist, at halte køer, sammenlignet med raske køer, blandt andet tilbringer længere tid med at ligge og kan ændre adfærd omkring fodring. Overvågningsteknologi som fx aktivitetsmålere (accelerometre), som registrerer køernes benbevægelse, kan derfor være en mulig hjælp til landmanden i arbejdet med tidligt at opdage de halte køer og sætte ind med behandling rettidigt.

 

Sammenhæng mellem halthed og adfærd blev undersøgt
I et studie, udført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, blev det derfor undersøgt, hvordan graden af halthed påvirker forskellige typer af adfærd hos køerne. Undersøgelsen blev udført på fire kvæggårde i Danmark. I løbet af forsøgsperioden, som varede ca. 1 år, blev der indsamlet data fra 348 Holstein malkekøer, som hver havde fået påmonteret en aktivitetsmåler på det ene bagben. Køerne var opstaldet i løsdriftsstalde med sengebåse og blev malket to gange dagligt. De havde ingen adgang til græsareal.

Undervejs blev køerne visuelt scoret for halt på en fempoint skala fra 1 (går normal) til 5 (meget halt). Halt scorerne blev derefter analyseret sammen med et indeks for aktivitet/bevægelse ud fra data opsamlet via aktivitetsmålerne for tid tilbragt med at stå, gå og ligge samt antal skridt med henblik på at undersøge, om de halte kan findes ud fra data fra aktivitetsmålerne.

 

Tydelige adfærdsændringer hos selv de let halte køer
Resultaterne viser, at det faktisk var muligt at skelne selv køer med let halthed fra raske køer ud fra de målte aktivitetsparametre, idet aktivitetsniveauet, i forhold til tid brugt på at gå, for let halte køer var tydeligt ændret/lavere sammenlignet med raske køer. Endvidere tyder det på, at øget rastløshed, i forbindelse med at stå, er et væsentligt symptom på svær halthed.

Undersøgelsen viser, at teknologisk overvågning af halthed hos køer med aktivitetsmålere har et stort potentiale til at blive et værdifuldt redskab for landmanden i forhold til at finde halte køer i malkekvægsbesætningen uden brug af manuel arbejdskraft.

 

Flere oplysninger

Lene Munksgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Lene.Munksgaard@anis.au.dk