Aarhus Universitets segl

Har mængden af grovfoder indflydelse på køernes metanproduktion?

Nyt projekt ved AU-Foulum skal undersøge, hvordan alternativ fodring med mindre eller ingen grovfoder påvirker køernes metanproduktion, miljøet i vommen samt fordøjeligheden af foderet.

Køer i fodringsforsøget om alternativ vinterfodring ved Danmarks Kvægforskningscenter, AU-Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.
Køer i fodringsforsøget om alternativ vinterfodring ved Danmarks Kvægforskningscenter, AU-Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.
Jerseyko i klimakammeret ved Danmarks Kvægforskningscenter, AU-Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.
Jerseyko i klimakammeret ved Danmarks Kvægforskningscenter, AU-Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.

På baggrund af tørken i sommeren 2018 blev der gennemført et fodringsforsøg på DKC, AU-Foulum, hvor det blev undersøgt, om det var muligt at fodre malkekøer med mindre eller slet ingen grovfoder. Resultaterne viste, at køerne kunne fungere rimeligt på en ekstraordinær lav grovfoderandel, men at der var en dårlig økonomi i denne strategi.

Hvad resultaterne også viste var, at mens grovfoderandelen ikke påvirkede mælkeydelsen, så faldt fedtprocenten markant. Endvidere havde grovfoderandelen indflydelse på fordelingen af flygtige fedtsyrer i vommen og endelig var der forskel imellem de to racer, Holstein og Jersey, som indgik i forsøget.

Kan ekstreme foderrationer reducere køernes metanudskillelse?

Med udgangspunkt i resultaterne fra sidste års fodringsforsøg har AU-forskerne derfor valgt at arbejde videre med de samme foderrationer, dog kun med det såkaldte nonGM kraftfoder mix, da denne kraftfodersammensætning, gav den største ændring i fedtprocenten og vommiljøet. Der indgår dermed tre foderrationer med 0, 25% og 50% grovfoder i forsøget. Denne gang er formålet at teste, om de ekstreme foderrationer kan være potentielle kandidater til at reducere køernes metanudskillelse. Desuden undersøges effekten på miljøet i vommen samt fordøjeligheden af foderrationerne.

Da der viste sig at være store forskelle i responset imellem de to racer i sidste års forsøg, er der også i denne omgang medtaget både Holstein og Jerseykøer (i alt 12 af hver) i fodringsforsøget – seks førstekalvskøer og seks ældre køer af hver race. Alle køer er mere end to uger efter kælvning og mere end 20 uger fra næste kælvning ved start på forsøget.

De tre foderrationer/behandlinger:

  • BASIS: 50% af tørstof fra grovfoder, dvs DKCs basis ration fra august 2018
  • HalvGrov:  25% af tørstof fra grovfoder + 5% af tørstof fra halm og resten er nonGM kraftfoder
  • NulGrov: 0% af tørstof fra grovfoder + 10% af tørstof fra halm og resten er nonGM kraftfoder

 

Undervejs i forsøget anvendes AU-Foulums klimakamre med henblik på at måle køernes metanudskillelse. Endvidere bliver køerne vejet, der udtages vomprøver, gødningsprøver og der registreres foder- og vandoptagelse.

Forsøget er den del af projektet ”Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau”, som har til formål at bidrage til en mere bærdygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og nationalt niveau.

Dette forsøg afvikles i løbet af 2019 og er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Flere oplysninger

Christian F. Børsting, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Christian.Borsting@anis.au.dk