Aarhus Universitets segl

Hestene har indtaget Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)

Fire fjordheste har i en kortere periode befundet sig i en fold mellem staldbygningerne på Aarhus Universitets kvægforsøgsfaciliteter (DKC) ved AU Viborg – Forskningscenter Foulum. De indgår i et forsøg, der skal se nærmere på, hvor stor hestes metanproduktion egentlig er.

Fire fjordheste i fold ved DKC. De skal hjælpe forskerne med at blive klogere på, hvor meget metan en hest udleder. Foto: Linda S. Sørensen.
Fire fjordheste i fold ved DKC. De skal hjælpe forskerne med at blive klogere på, hvor meget metan en hest udleder. Foto: Linda S. Sørensen.

For første gang befinder der sig andre dyr end kvæg på Burrehøjvej 49 i Tjele, hvor AU Viborgs kvægforsøgsfaciliteter ligger. Her er der midlertidigt flyttet fire fjordheste ind, som skal hjælpe forskerne med at blive klogere på, hvor meget metan en hest udleder.

Anne Louise F. Hellwing fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET) på Aarhus Universitet står i spidsen for forsøget og ifølge hende, så ved vi i øjeblikket meget lidt om metanproduktionen hos heste: ”Der er jo absolut lavet flest studier på kvæg, hvad angår dyrs udledning af metan. Fra disse studier ved vi, at foderets sammensætning og fordøjelighed spiller en stor rolle i forhold til, hvor meget metan, der dannes i fordøjelseskanalen, når foderet omsættes”, forklarer Anne Louise F. Hellwing – og fortsætter: ”Hvorvidt dette også gør sig gældende for heste skal vores forsøg gerne vise noget mere om”.

Test af to typer foderrationer

I forsøget indgår to typer foderrationer, der er baseret på 70% wraphø plus enten 30% roepiller eller 30% dampvalsede ærter. Målet med fodringsforsøget er at undersøge hestenes metanproduktion ved fodring med to forskellige fiberrige foderrationer. Wraphøet dækker hestenes behov for grovfoder. Valget af tilskudsfoder er baseret på data fra et in-vitro-forsøg (laboratorieforsøg) gennemført ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet (NMBU), hvor nedbrydning og gasudvikling fra forskellige fodermidler er testet.

Hestene trives godt i AU Viborgs forsøgsstald

I forsøget indgår fire unge fjordheste-hopper på tre år. Alle fire heste er faldet godt til i forsøgsstalden og de har allerede været igennem den første af de to forsøgsrunder. Hver runde omfatter 15 dages tilvænning til foderet samt tre døgn i respirationskamre, hvor der måles på hestenes CO2-, og metanudledning samt iltoptag.

Grundig tilvænning til forsøgsfaciliteterne
 

”Vi har været rigtigt spændte på, hvad hestene ville sige til at stå i vores respirationskamre, men alt er bare gået super godt”, fortæller Anne Louise. ”Vi har med vilje valgt en rolig hesterace til forsøget og derudover har vi gjort rigtigt meget ud af træning og tilvænning til kamrene før forsøget startede. Derudover har der været opsyn flere gange dagligt, mens de har stået i kamrene. Og alle fire heste har været rolige og trygge gennem hele perioden og har i det hele taget klaret det utroligt flot”, fortæller Anne Louise F. Hellwing. 

Med resultaterne, som ventes klar inden årets udgang, forventer forskerne at være kommet et skridt videre i forhold til at få mere viden om, hvordan heste kan fodres mere klimavenligt.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

Bevilling fra Hesteafgiftsfonden

Samarbejdspartnere

Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet.

Jørgen Kold, Seges Innovation

Læs mere

Læs tidligere omtale af forsøget: https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/hvor-meget-metan-udleder-en-hest

Kontakt

Anne Louise Frydendahl Hellwing

e-mail: annelouise.hellwing@anis.au.dk

Telefon: 87157903