Aarhus Universitets segl

Høns æder hamp – og er vilde med det

Høns elsker hamp, men nej, man bliver ikke skæv af at spise deres æg. Hamp indgår som en af de typer grovfoder, som forskere afprøver næringsværdien af hos høns.

Ved at tage højde for, at grovfoder har en næringsværdi i sig selv, kan fuldfoderet til æglæggende høns optimeres med fordele for både miljøet, dyrevelfærden og produktkvaliteten. Foto: Janne Hansen

Så er der serveret, høns! Skulle det være ensilage lavet af hamp, lucerne, majs eller en blanding af græsurter? Eller hvad med en af årstidens grønsager?

 

Allerede nu tilbydes økologiske høns grovfoder i form af ensilage eller grønsager som et sundt supplement til deres økologiske fuldfoder. Nu vil forskere fra Aarhus Universitet udvikle et nyt fodringskoncept, hvor de grove, grønne fodermidler ikke bare betragtes som en slags snack, men som en integreret og næringsgivende del af kosten. 

 

- Grovfoder har en næringsværdi i sig selv, som kan forsyne hønsene med næringsstoffer udover dem, de får fra færdigfoderet. Da fuldfoderet er formuleret, så det dækker hele behovet, giver grovfoderet blot ekstra næring, I det nye koncept betragtes grovfoderet som en råvare, der bidrager med visse næringsstoffer i sig selv, forklarer seniorforsker Sanna Steenfeldt fra Aarhus Universitet.

 

Fordele for miljø, dyrevelfærd og produktkvalitet
Det nye koncept, hvor sammensætningen af fuldfoderet optimeres i kombination med grovfoderet, tager hensyn til tre centrale emner i den økologiske ægproduktion: miljø, dyrevelfærd og produktkvalitet.

 

Produktkvaliteten ved de forskellige tilbud af grovfodertyper vil blive kortlagt ved at undersøge blandt andet æggenes smag, udseende og skalkvalitet.

 

Forskerne vil undersøge, hvilke effekter de forskellige grovfodertyper har på hønernes immunstatus og tarmsundhed herunder, om de er modstandsdygtige overfor infektion med rundormen Ascaridia galli, med henblik på at øge hønernes robusthed og velfærd.

 

Ved at optimere den totale fodersammensætning, vil man kunne reducere udskillelsen af kvælstof og fosfor, hvilket gavner miljøet. 

 

De høns, man bruger til forsøget, er den robuste og produktive type Hisex White.

 

Hamp eller gulerødder?
Menuen har et bredt udvalg, hvor hamp blot er én af de mere pudsige muligheder.

 

- Hampen er svær at høste, men hønsene elsker den på grund af dens aroma. De bliver dog ikke skæve af hamp, da der er så lidt cannabiol i den, at det slet ikke kan spores, fastslår Sanna Steenfeldt.

 

Hver forsøgsgruppe får dog kun en mulighed blandt paletten af grovfodertyper, som omfatter majsensilage, lucerneensilage, græsurtensilage, hampensilage, kolbemajsensilage og en årstidsbestemt grønsag, som enten er gulerødder, grønkål eller rødbeder. Kontrolgruppen får ingen grovfoder og har heller ikke adgang til græs. Det vil sige, at kontrolhønerne ikke går under økologiske forhold. De medtages i forsøget for at sammenligne den generelle velfærd mellem høns, der får grovfoder, og høns, der ikke får grovfoder.

 

Færdigfoderblandingerne, der er formulerede specifikt efter, hvilken type grovfoder hønerne får,

produceres i samarbejde med grovvarevirksomheden DLG.

 

Undersøgelserne bygger videre på viden opnået i tidligere forsøg, hvor man har undersøgt effekten af forskellige avlslinjer og fodertyper på ægkvaliteten. Læs mere om dette projekt i artiklen ”Økologisk produktion smager godt”.

 

Projektet udføres i samarbejde med DLG og Danæg, samt Videncentret for Landbrug og støttes af Innovationsloven under Fødevareministeriet og Fjerkræafgiftsfonden.

 

Man kan høre mere om dette forsøg og andre forsøg med økologiske husdyrproduktion ved indvielsen af den nye økohal på AU Foulum 13. september 2012. Læs mere om det åbne arrangement, hvor alle er velkommen, her.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Sanna Steenfeldt, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 8715 8074, email: Sanna.Steenfeldt@agrsci.dk eller lektor Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer, telefon: 8715 7974, email: Marianne.Hammershoj@agrsci.dk