Aarhus Universitets segl

Hør om alternativ proteinproduktion på Hovedbiblioteket i Viborg

På Hovedbiblioteket i Viborg kan du torsdag den 3. marts høre om forskning i mere bæredygtige proteiner. Lene Stødkilde-Jørgensen og Vinni Kragbæk Damborg fra Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum, fortæller om deres forskning.

Hovedbiblioteket i Viborg afholder foredragsrækken ’Viden i hverdagen’, der er en række af foredrag, som sætter spot på den enorme mængde af viden, der findes blandt mennesker, der arbejder i Viborg Kommune.

 

De bæredygtige proteiner

Lene Stødkilde-Jørgensen og Vinni Kragbæk Damborg, der er henholdsvis post.doc og ph.d.-studerende ved Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum, fortæller om deres forskning. En forskning, der undersøger mulighederne for en lokal og mere bæredygtig proteinproduktion.

 

En af dansk landbrugs udfordringer er den store import af sojaprotein fra Sydamerika til foder til svin, høns og køer. Produktionen af soja betyder, at værdifuld regnskov bliver fældet, og ofte anvendes sprøjtemiddel, der både skader mennesker og dyr. Men måske kan den græs og kløver, som vokser på markerne i Danmark bruges til at lave protein til dyrefoder.

 

Voksende global velstand betyder større efterspørgsel efter svine- og oksekød

Forskerne undersøger også om noget af det kød, som vi mennesker spiser, kan erstattes af protein, som er lavet af grøn biomasse – altså græs, lucerne og kløver. 

 

Forskningen i alternativ proteinproduktion har både nationale og internationale perspektiver, fordi den globale efterspørgsel efter kød stiger og dermed også behovet for mere bæredygtigt foder og fødevarer. 

 

Hvor og hvornår

Foredraget er et spændende indblik i den forskning, der hver dag bedrives ved AU Foulum. En forskning der skal bidrage til udviklingen af mere sunde og økonomisk bæredygtige fødevarer. 

 

Det er torsdag den 3. marts kl. 19, at interesserede kan høre om forskningen på Foulum på Skakbrættet på Hovedbiblioteket i Viborg. Foredraget er arrangeret af Aarhus Universitet i Foulum, Viborg Stifts Folkeblad og Viborg Bibliotekerne. Der er fri entré og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Yderligere oplysninger

Kathrine Sørensen, bibliotekar

Tlf.: 87 87 34 38
Mail: kas@viborg.dk