Aarhus Universitets segl

Husdyrproducenter: Der skal fokus på pleje af landbrugets image

Danske husdyrproducenter mener, at landbrugets image er en stor del af grunden til, at de har svært ved at rekruttere danske medarbejdere. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Aarhus Universitet.

Det er en udfordring for danske husdyrproducenter at tiltrække nye medarbejdere. Arkivfoto: AU

Det er en udfordring for danske husdyrproducenter at tiltrække nye medarbejdere, men ifølge landmændene selv kan branchen gøre meget for at ændre på det.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som forskere ved Aarhus Universitet har udarbejdet for Fødevarestyrelsen. Mere end 1100 landmænd har deltaget i undersøgelsen, der bl.a. har haft til formål at beskrive medarbejdere og udfordringer i dansk husdyrbrug ud fra en række parametre, bl.a. rekruttering.

- I undersøgelsen tilkendegiver mere end hver fjerde husdyrproducent, at de en gang imellem har svært ved at rekruttere nye medarbejdere, mens 16  procent ofte har svært ved det. Det er særligt svært at tiltrække danske ansøgere. Når vi spørger, hvad de mener, det skyldes, tilkendegiver respondenterne, at landbruget via medierne har fået et dårligt image, og at det kan afholde folk fra at søge mod branchen, forklarer post doc Inger Anneberg fra Institut for Husdyrvidenskab. Hun har stået bag undersøgelsen i samarbejde med sin kollega, professor Jan Tind Sørensen.

Arbejdsvilkår kan skræmme

Forskerne har også spurgt landmændene, hvad der skal til for at gøre faget mere attraktivt.  Her peger 78 procent af de adspurgte på, at der netop skal fokus på pleje af landbrugets image.

- Det kan f.eks. være ved at lave flere oplysningskampagner i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Derimod var der kun en lille interesse for at lave rekrutteringskampagner i udlandet – en interesse, der dog var en smule større hos producenter, der allerede i dag har udenlandske medarbejdere, siger Inger Anneberg.

Et andet element, der holder danskere fra at søge arbejde i landbruget, handler ifølge landmændene om vilkårene for arbejdet. Over halvdelen af respondenterne tilkendegiver, at nogle af de arbejdsvilkår, der hører med til arbejdet i faget (f.eks. aften/weekendarbejde) betyder, at folk ikke har mod på at søge job i branchen.

- En tredjedel mener, at branchen skal sørge for at gøre arbejdet mere varieret og mindre rutinepræget, og knap to tredjedele peger på, at der skal skabes mere synlighed om, hvordan de ordnede forhold er i landbruget, f.eks. omkring ferie, løn, ect, siger Inger Anneberg.


Yderligere oplysninger

Som led i Fødevarestyrelsens forskningsstrategi ønskes der fokus på landmandens og medarbejdernes rolle i forhold til dyrevelfærd. Fødevarestyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitet om at undersøge dette område i to projekter. Første projekt består af en videnopsamling med fokus på, hvad forskningen siger om medarbejdernes rolle i forhold til dyrevelfærd og en status over medarbejdernes baggrund i dansk landbrug i dag. Hele undersøgelsen er offentliggjort i DCA Rapporten: "Medarbejdere i dansk husdyrbrug: Hvem er de, og hvad er deres rolle i sikring af god dyrevelfærd"

Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt i slutningen af 2015 til 3013 landmænd (ejere) med malkekvæg, svin og mink. 1119 landmænd har svaret. I gennemsnit har de 1119 besætninger knap 4 medarbejdere. Formålet med undersøgelsen har været at beskrive, medarbejdere i dansk landbrug (husdyr), hvilken baggrund de har (nationalitet, uddannelse) og hvilket behov ejerne ser for efteruddannelse. Endelig blev der også spurgt til udfordringer omkring rekruttering af nye medarbejdere.

Download rapporten her

Konklusion i rapporten

  • Mere end hver tredje medarbejder i husdyrbruget er udlænding
  • Kun halvdelen af de danske medarbejdere i husdyrbruget er uddannede landmænd
  • Andelen af medarbejdere, der ikke er faglærte landmænd, er højere hos udenlandske medarbejdere end hos danske
  • Fokus på medarbejdernes viden og medarbejdernes uddannelse er centralt – og herunder også ledelsens rolle 
  • Det er en udfordring i dagens husdyrbrug, hvordan man sikrer den tilstrækkelige viden om dyrevelfærd hos en stor gruppe udenlandske medarbejdere
  • Forholdsvis mange danske medarbejdere er ufaglærte, samtidig med at en del husdyrbrugere, af mange forskellige grunde, ser ud til at vægre sig ved at tage danske elever.

Kontakt

Post doc Inger Anneberg
Institut for Husdyrvidenskab
Mail: inger.anneberg@anis.au.dk 
Mobil: 21 74 57 08