Aarhus Universitets segl

Hvordan fordeler separat tildelte kraftoder-piller sig i vommen?

Forsøg ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har vist, at TMR-fodring giver en højere foderoptagelse og EKM ydelse end PMR fodring uden at det influerer på vommiljøet. Samtidig viste forsøget, at græs- og majsensilage er bedre end lucerne til at opfange de separat tildelte piller i partikelfasen. Det betyder, at man med fordel kan blande græsensilage i rationen, hvis man samtidig fodrer en høj andel piller i malkerobotten.

Separat tildeling af pelleteret kraftfoder er en vigtig del af flere fodersystemer som fx AMS. Kraftfoder giver en høj syrebelastning af vommen grundet en høj mikrobiel omsætningshastighed. Kraftfoderpartiklerne er små med en høj specifik vægtfylde, hvilket taler for, at kraftfoderet falder til bunds i vommen. Frygten er, at kraftfoderet kommer til at ligge på bunden af vommen som en grød, hvilket kan give en lokal syrebelastning af vomvæggen.

I et forsøg blev det undersøgt, om grovfodertypen i PMR (”Partly mixed ration” – køerne fodres med grundration + separat tildelte kraftfoderpiller) havde betydning for, hvordan separat tildelte kraftfoderpiller fordeles i vommen.

Overordnet set viser forsøget, at TMR-fodring giver en højere foderoptagelse og EKM ydelse end PMR uden at have nævneværdig indflydelse på vommiljøet. Samtidig viste forsøget, at græs- og majsensilage er bedre end lucerne til at opfange pillerne i partikelfasen, og at den øgede andel af piller i partikelfasen sænkede pH, hvilket dog ikke havde betydning for pH i bunden af vommen. Det kan derfor bedst betale sig at fodre TMR, da foderoptagelse og mælkeydelse er størst ved denne type fodring.

Læs hele artiklen i Ny Kvægforskning, september 2015.