Aarhus Universitets segl

I fremtiden æder høns og grise græs

Forskere trækker protein ud af græs og kløver til enmavede dyr. Det sker i samspil med udvikling af det nye HTL-energianlæg på AU Foulum.

Molekylærbiolog Lene Stødkilde, der er ansat ved Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum, arbejder med foderanalyser og fodringsforsøg i ICROFS-projektet MulitPlant (Organic RDD 2).

Hun er i fuld gang med at teste proteinfoder, der er udvundet af rødkløver, hvidkløver, lucerne og rajgræs. Ind til videre er det nemlig rotter, der smager sig igennem de forskellige proteinprodukter, selv om foderet på længere sigt skal bruges til svin og fjerkræ. Læs mere...