Aarhus Universitets segl

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet opruster med stærkt professorat i management i husdyrbesætninger

Med udnævnelsen af Jan Tind Sørensen som professor i management i husdyrbesætninger har forskningen i vurdering af husdyrvelfærd på besætningsniveau og produktions- og sundhedsstyring i konventionelle og økologiske husdyrbesætninger fået tilført ekstra muskler.

Jan Tind Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, sidder imellem flyttekasser på sit kontor på Aarhus Universitet, Foulum. Han flytter nogle få meter op ad den gang, han har betrådt i 14 år. Der er noget symbolsk ved flytningen, der sker, netop som han er blevet udnævnt professor i management i husdyrbesætninger. Han har været professor MSO på samme fagområde de sidste seks år, og selvom arbejdet stort set forbliver det samme, så er det en anerkendelse, at fagfeltet nu får et fuld professorat.

Jan Tind Sørensen har været sektionsleder siden 1995 og topper nu karrieren med professoratet i management i husdyrbesætninger. Forskningen omfatter blandt andet vurdering af husdyrvelfærd på besætningsniveau og produktions- og sundhedsstyring i konventionelle og økologiske husdyrbesætninger. "Jeg vil i særlig grad fokusere på tværdisciplinær forskning, der ser på samspil mellem husdyrvelfærd, -sundhed og antibiotikaforbrug samt samspil mellem husdyrvelfærd og bæredygtighed. Fremme af husdyrvelfærd og reduktion af antibiotikaforbrug kan groft sagt ske gennem lovgivning og gennem markedsbaseret fremme", siger Jan Tind Sørensen og fortsætter:  "mit fokus vil være på begge veje gennem forskningsbaseret rådgivning af myndigheder og virksomheder og gennem forskning i samspil med markedets aktører". Hans håb er endvidere at kunne styrke undervisningsindsatsen inden for forskningsfeltet, gerne i et internationalt perspektiv.

Begejstringen er ikke til at tage fejl af, når Jan Tind Sørensen fortæller om sit arbejde i forsknings- og universitetsverdenen. Meget er sket i løbet af hans karriere, og den største forandring har været at overgå fra sektorforskning til at blive en del af Aarhus Universitet. "Jeg er privilegeret ved at have et meget spændende og berigende arbejde", siger Jan Tind Sørensen og fortsætter "jeg har fx været med til at bygge nye uddannelser op, nemlig agrobiologi og ph.d.-programmet ved Institut for Husdyrvidenskab".

Nu venter nye interessante udfordringer via professoratet, hvor en af Jan Tind Sørensens fornemste opgaver bliver at få sit professorat ud at virke gennem sin forskning og undervisning af den næste generation, der skal sætte sit præg på husdyrsundhed og -velfærd. Et tredje ben i Jan Tind Sørensens virke er det meget konkrete arbejde med myndighedsbetjening. "Myndighedsarbejdet har været spændende at arbejde med inden for mit fagområde de senere år", siger Jan Tind Sørensen. "Vores forskning i husdyrsundhed og -velfærd betyder meget for mange interessenter, og man kan som forsker og myndighedsrådgiver dagligt mærke interessen fra erhvervet, myndighederne, dyrevelfærdsorganisationer etc.". "Jeg trives rigtig godt i samspillet mellem rådgivning, uddannelse og forskning. Det giver stor afveksling i arbejdet og giver mig mulighed for at række ud til mit store netværk", understreger Jan Tind Sørensen.

En bekymring har de senere år sneget sig, nemlig bekymringen for, om det gode forskningsmiljø på universitetet fortsætter. Stadig stigende krav om effektivitet kan ifølge Jan Tind Sørensen vise sig at blive ødelæggende for det positive miljø. Han stiller sig selv det spørgsmål, om forskning, rådgivning og undervisning bliver bedre af, at forskerne skal stræbe efter at blive verdens bedste. Forskning er først og fremmest teamwork. Jan Tind Sørensen forstår godt, at de unge kandidater er tøvende over for at betræde forskningsverdenen med de krav om effektivitet, målinger og tidspres, de hele tiden præsenteres for. Han er derfor meget optaget af at hjælpe med at sikre, at de overordnede kvaliteter på universitetet fortsætter.  

Noget af det, der ligger Jan Tind Sørensen mest på sinde, er bevidstheden om, at forskning og undervisning udføres af mennesker, og at samarbejde er afgørende for, at han kan udføre sit arbejde, og for at forskningen kan sætte sit konkrete aftryk i verden. "Vi er afhængige af hinanden, og det giver en enorm energi at møde alle de spændende mennesker, der hver især bidrager inden for deres område. Aarhus Universitet, Foulum er som en lille landsby, der rækker ud mod den store verden og påvirker den." Jan Tind Sørensen har selv haft stor gavn af sine udlandsophold i Skotland og Canada både fagligt og socialt, og han opfordrer sine yngre kolleger, der ønsker en karriere i universitetsverdenen, til at gribe fat i muligheden for et international ophold.