Aarhus Universitets segl

Internationalt samarbejde om efteruddannelse af EU-kontrollører i velfærd for svin

Siden 2013 har forskere fra Institut for Husdyrvidenskab været en aktiv part i forhold til planlægning og undervisning af deltagere på efteruddannelseskurser for EU-kontrollører. Kurserne tilbydes som et led i EU-kommissionens mål om at forbedre velfærden for svin i EU.

Undervisning af deltagere på efteruddannelseskursus for EU-kontrollører på kursuscentret Skarrildhus ved Herning.

Når inspektører i forskellige EU-lande kontrollerer EU’s direktiver for velfærd for svin, sker det så på samme måde fra land til land? Og hvis ikke hvad er så grunden – og kan det gøres bedre? EU-kommissionen har bl.a. sat som mål at forbedre velfærden for grise, og en af metoderne har været at tilbyde en række efteruddannelseskurser for dyrlæger/kontrollører fra de forskellige EU-lande.

Kurserne med fokus på svin har været holdt i Italien, Sverige og Danmark. I Danmark har Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, været underleverandør i forhold til at hjælpe med alt det praktiske. Institut for Husdyrvidenskab har desuden haft flere forskere med som undervisere på kurserne, for ikke alene har deltagerne arbejdet med, hvordan man fortolker EU-lovgivningen forskelligt, de er også, gennem oplæg fra forskere fra Danmark og fra andre EU-lande, blevet klædt på med den nyeste, forskningsbaserede viden om grises adfærd og velfærd. På den måde har kursusdeltagerne fået indsigt i den forskning om velfærd, som ligger bag lovgivningen.

Det er det italienske Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale i Teramo, der har haft ansvaret for at udføre kurserne under EU-programmet BTSF - Better Training for Safer Food. Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab har samarbejdet tæt med italienerne, når det gælder kurserne i Danmark.  

Kursusøvelser hos danske svineproducenter

Samarbejdet begyndte i 2013 og siden har der været holdt kursus fire gange i Danmark mellem 2014 og 2016. Hver gang har kurset  haft 60-70 deltagere  og været placeret på kursuscentret Skarrildhus ved Herning. Stedet blev valgt, fordi der ligger mange større svineproduktioner i nærheden. Det  indgår nemlig i kurset, at inspektørerne fra de forskellige EU-landene, på  en af de fire kursusdage, skal ud på en øvelse på en svineproduktion, hvor de skal gennemgå EU’s tjekliste med fokus på lovgivning samt ved at se på dyrene.


Træning i ensartet kontrol mellem landene
På hvert kursus har der været fire svinebesætninger involveret, og det har for Aarhus Universitet været særligt spændende at skulle finde samarbejdspartnere blandt interesserede landmænd, som ville sige ja til denne type øvelseskontrol med folk fra mange lande. Det er dog lykkedes at etablere kontakter til producenterne uden problemer. Mange har været positive og taget det som lidt af en oplevelse at få lavet en EU-kontrol af folk fra forskellige nationer og med forskellige sprog. En vigtigt pointe i kursene har været, at få inspektørerne fra de forskellige EU-lande til at debattere, hvor de er uenige i vurderingen af en besætning – og hvordan man kan øve sig i at kalibrere, så kontrollen bliver ensartet mellem landene.


Instituttets forskere blandt forelæserne på kurserne
Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab har deltaget som forelæsere på alle kurserne i Danmark men har også været inviteret til at forelæse på tilsvarende kurser i andre EU-lande. Således  har seniorforsker Lene Juul Pedersen, Adfærd og Stressbiologi, fortalt om, hvad berigelsesmateriale betyder for svins velfærd samt om grises adfærd i forskellige systemer. Seniorforsker Mette Herskin, Adfærd og Stressbiologi, har fortalt om blandt andet dyrevelfærd i forbindelse med halekupering og kastrering samt om grises adfærd i naturlige og seminaturlige omgivelser.  Inger Anneberg, Epidemiologi og Management har fortalt om danske landmænds syn på kontrol, om kontrollørens dilemmaer samt om kommunikationen under kontrollen af dyrevelfærd.

Instituttet har desuden på alle fire kurser stået for alle de praktiske udfordringer samt at arrangere en social udflugt for deltagerne og her er det sekretær Mette Holme, der har trukket det store læs. For øjeblikket er der undersøgelser i gang om, hvorvidt der skal udbydes en ny runde kurser i EU-regi. Aarhus Universitet vil så igen blive underleverandør, men det er ikke endeligt afgjort, om det sker og hvornår.

 

Flere oplysninger

 

Inger Anneberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: inger.anneberg@anis.au.dk