Aarhus Universitets segl

Ja tak til forskningssamarbejde med erhvervslivet

Samarbejde mellem forskning og erhvervsliv er til gavn for hele samfundet.

Samarbejdet med erhvervslivet er med til at sikre, at der er forskningsbaserede viden til rådighed for hele samfundet. Foto: Janne Hansen

Virksomheder, erhvervsorganisationer og forskellige fonde yder ofte økonomisk støtte til universiteternes forskning. Samarbejdet med erhvervslivet bidrager til, at forskningen beskæftiger sig med relevante og aktuelle problemstillinger. Herudover medvirker samarbejdet til, at der opbygges et videngrundlag om produktionsforhold, dyrevelfærd m.m., som samfundet kan basere lovgivning og administrative beslutninger på.

 

På den baggrund tilskyndes forskerne på landets universiteter jævnligt til at samarbejde med erhvervslivet.

 

Derfor vækker det undren i forskningsmiljøet, at der på udvalgte områder sættes spørgsmålstegn ved erhvervssamarbejdet. Senest er det sket inden for pelsdyrforskningen, hvor det i dagspressen er udlagt som om, at når der samarbejdes med erhvervet, så er forskningen ikke uvildig og dermed skulle universitetets forskere ikke længere kunne yde uvildig rådgivning til myndighederne.

 

Klaus Lønne Ingvartsen, leder af Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet afviser blankt denne påstand.

 

 - Når vi indgår i et forskningssamarbejde med erhvervet, så overholder vi armslængdeprincippet. Forskerne har metode-, analyse- og tolkningsfrihed, ligesom de har ret og pligt til at publicere resultaterne uanset hvad de viser. Hvis ikke finansieringskilden kan gå med til de vilkår, så indgår vi ikke i samarbejdet, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

 

Klaus Lønne Ingvartsen peger endvidere på, at universitetet stiller krav om, at forskerne publicerer deres forskning i videnskabelige tidsskrifter. Her gennemgår forskningen en ”fagfælle bedømmelse” af andre uvildige forskere. Denne proces sikrer blandt andet, at resultaterne kan efterprøves af andre forskere.

 

Penge fra flere kilder

Siden 1980erne har det ofte været et krav, at strategisk og anvendelsesorienteret forskning medfinansieres af erhvervslivet. Det offentlige bidrager typisk med højst halvdelen af midlerne til et forskningsprojekt. Resten skal medfinansieres af virksomheder og erhvervsorganisationer.

 

- På den baggrund er det en lidt besynderlig oplevelse at blive kritiseret for at samarbejde med erhvervet, når der netop ønskes samarbejde mellem forskning og erhverv, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

 

- Hvis der ikke er mulighed for finansiering fra erhvervets side, vil en betydelig del af Danmarks anvendelsesorienterede forskning ikke blive gennemført og værdifuld ekspertise vil blive mistet, påpeger Klaus Lønne Ingvartsen.