Aarhus Universitets segl

Kan en enkelt erfaren hest i en gruppe dæmpe unghestes frygtreaktioner?

Ja - det er der noget, der tyder på. Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har undersøgt, hvad det betyder for ungheste, der udsættes for en skræmmende situation, at én af hestene i gruppen i forvejen er tilvænnet til situationen – og resultaterne er lovende.

En gruppe ungheste i forsøget i forbindelse med frygttesten, hvor hestene udsættes for et "skræmmeobjekt" i form af en paraply. Foto: Janne Winther Christensen.
En gruppe ungheste i forsøget i forbindelse med frygttesten, hvor hestene udsættes for et "skræmmeobjekt" i form af en paraply. Foto: Janne Winther Christensen.

Hvordan husdyr i grupper påvirkes indbyrdes, når det drejer sig om enten at øge eller dæmpe frygt hos hinanden, er et område, som er relativt lidt undersøgt – dette på trods af at emnet har stor betydning, hvad angår sikkerhed for dyr og mennesker. Nu har forskere fra Aarhus Universitet gennemført et adfærdsstudie med heste for at gøre os klogere på dette felt.

- Det, vi gerne ville undersøge i studiet var, om en såkaldt demonstrator-hest - det vil sige en hest, som på forhånd er blevet tilvænnet et ”skræmmeobjekt” - kan have en beroligende effekt på de øvrige flokmedlemmers adfærdsreaktioner, når de udsættes for samme objekt, fortæller lektor Janne Winther Christensen, Institut for Husdyrvidenskab, som har stået i spidsen for projektet.

Første forsøg med unge ”demonstratorer”

I det første forsøg indgik 32 jævnaldrende heste af Dansk Varmblod fordelt på otte grupper med fire heste i hver. Den socialt højest rangerende hest (undersøgt gennem fodringstest) fra hver gruppe blev brugt som ”demonstrator”. Halvdelen af demonstratorerne blev tilvænnet en pludselig stimulus (en stor, farverig paraply der blev åbnet), mens de blev fodret i en testarena. Den anden halvdel af demonstrator-hestene blev ikke tilvænnet.

Samme testarena blev brugt under test af hele gruppen. Her blev de fire heste i hver gruppe fodret fra hvert sit trug, placeret i en halvcirkel, med henblik på at kunne registrere hestenes reaktioner og positioner, når paraplyen blev udfoldet (se figur). Følgende registreringer blev indsamlet for alle ungheste:

  • Adfærdsreaktioner (på en skala fra 0-4, hvor 0 er ingen reaktion og 4 er en flugtreaktion)
  • latenstid til at genoptage ædeadfærd efter præsentation af paraplyen/skræmmeobjektet
  • hjertefrekvens 


Figur: Skitse over opstilling af frygttesten i forsøg 1 og 2
.  Forskerne registrerede hestenes reaktioner og positioner, når paraplyen blev udfoldet.   

Resultaterne fra forsøg 1 viste, at styrken af unghestenes umiddelbare adfærdsreaktion var reduceret i de grupper, hvor der befandt sig en tilvænnet demonstrator. Latenstiden til at genoptage ædeadfærd samt hestenes hjertefrekvens var til gengæld upåvirket.

Forsøget har vist, at en erfaren hest spiller en vigtig rolle i reguleringen af frygtreaktioner hos grupper af heste. Foto: Janne Winther Christensen.

Forsøget har vist, at en erfaren hest spiller en vigtig rolle i reguleringen af frygtreaktioner hos grupper af heste. Foto: Janne Winther Christensen.

Andet forsøg med voksne ”demonstratorer”

I forsøg 2 gennemførte forskerne samme set-up som i forsøg 1. Dog var det denne gang med 32 islandske heste og med voksne heste som demonstratorer. Målet i det andet forsøg var at undersøge effekten af en voksen demonstrators tilstedeværelse i grupper af fire – heraf tre 2-års plage i hver gruppe.

Resultaterne viste, at de unge heste, som var grupperet med en tilvænnet voksen demonstrator, udviste færre voldsomme adfærdsreaktioner, kortere latenstid til at genoptage ædeadfærd samt tendens til lavere hjertefrekvens sammenlignet med unge heste i grupper med en ikke-tilvænnet demonstrator.

 

En tilvænnet hest har en beroligende effekt

- Begge vores forsøg har vist, at en enkelt tilvænnet demonstrator-hest kan dæmpe frygten i mindre grupper af ungheste. Det tyder altså på, at der foregår en vis overførsel af ”sikkerhedsinformation” og dermed spiller en erfaren hest en vigtig rolle i reguleringen af frygtreaktioner hos grupper af heste, fortæller Janne Winther Christensen.

Resultaterne viste også, at der i det andet forsøg var en stærkere frygtdæmpende effekt af de tilvænnede voksne demonstratorer frem for i forsøg 1, hvor ungheste var demonstratorer. Eftersom der var flere varierende faktorer mellem de to forsøgsrunder herunder race, årstid og fodring, er det dog ikke muligt for forskerne at lave en direkte sammenligning.

- Det vil kræve yderligere studier, før vi kan konkludere endeligt, om voksne heste har større indflydelse som demonstratorer end ungheste. Men vores studie tyder alt i alt på, at det er muligt at dæmpe frygtreaktioner i grupper med ungheste ved hjælp af en enkelt tilvænnet demonstrator. Og den viden har et stort potentiale hvad angår praktisk management inden for hestehold, da frygtreaktioner hos heste er årsag til mange ulykker hvert eneste år i forbindelse med menneskers håndtering af heste, slutter Janne Winther Christensen.

Læs den fulde videnskabelige artikel: "Attenuation of fear through social transmission in groups of same and differently aged horses".

Projektet blev støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, Teknologi og Produktion.

 

Flere oplysninger

Janne Winther Christensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

E-mail: jwc@anis.au.dk