Aarhus Universitets segl

Kan rester af glyphosat i foderet påvirke husdyrs sundhed?

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab har netop fået bevilget 10 mio. kr. af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til et omfattende projekt, der skal undersøge, om rester af stoffet glyphosat i foderet påvirker husdyrs sundhed.

Sojabønner indeholder ofte glyphosatrester. Nyt projekt skal undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. Foto: Colourbox.
I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. Foto: Colourbox.

I perioden fra januar 2017 og frem til 2020 skal seniorforsker Martin Tang Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, stå i spidsen for et nyt stort forskningsprojekt, som VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter med 10 mio.kr. Projektet skal undersøge om rester af glyphosat, der stammer fra ukrudtsbekæmpelsesmidler anvendt i foderproduktionen (eksempelvis Roundup), kan påvirke husdyrs sundhed og produktivitet.

Om glyphosat
Glyphosat er værdsat i landbruget som et effektivt middel til bekæmpelse af ukrudt. Da det aktive stof glyphosat blev introduceret i landbruget i 1974, blev det anvendt til simpel bekæmpelse af ukrudt, hvilket normalt ikke vil efterlade rester af glyphosat i de høstede afgrøder. Senere er det blevet almindeligt at anvende glyphosat under selve dyrkningen af afgrøder enten til nedvisning af fx korn kort tid før høst eller til bekæmpelse af ukrudt i afgrøder, der er genmodificerede (GM) til at være tolerante over for glyphosat, som fx GM sojabønner. Disse nye anvendelser medfører, at glyphosat-rester er at finde i foder til husdyr.

Glyphosat er imidlertid også patenteret som et bredspektret antibiotikum, der kan påvirke bakterier og andre mikroorganismer. Glyphosat er endvidere patenteret for sin store evne til at binde mineraler. Det nye projekt fokuserer netop på disse aspekter.

- Med denne viden, om glyphosats evne til at påvirke visse mikroorganismer, bør det undersøges, om glyphosat kan påvirke sammensætningen af bakteriepopulationen i tarmen hos husdyr, fortæller seniorforsker Martin Tang Sørensen, og fortsætter:

- Derudover har glyphosat den egenskab, at det kan binde sig til metaller og mineraler og herunder visse mikronæringsstoffer, og det bør derfor også undersøges, om dette påvirker sundhed og produktivitet.

Effekt af glyphosat-rester på smågrise og æglæggere undersøges
Behovet for at af- eller bekræfte glyphosats eventuelle påvirkning husdyrenes sundhedstilstand er forstærket efter rapporter fra landbrug, hvor forekomst af en diarrélignende tilstand hos fjerkræ samt diarré hos pattegrise er blevet kædet sammen med brug af GM soja i foderet. Erfaringerne fra praksis er imidlertid ikke blevet videnskabeligt dokumenterede.

Der findes ingen større videnskabelige undersøgelser af en eventuel virkning af glyphosat på mikroorganismerne i tarmen eller på tilgængeligheden af mikromineraler hos husdyr, og derfor giver det rigtig god mening at få konkrete resultater på, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet, fortæller Martin Tang Sørensen.

I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.

- Afhængigt af resultaterne fra disse undersøgelser kan evt. senere undersøgelser også omfatte kvæg, slutter Martin Tang Sørensen.


Yderligere oplysninger

Projektet udføres af forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet i samarbejde med Svinerådgivningen, Herning; SvineVet; SEGES samt Sall&Sall Advisors. Projektet gennemføres med støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN på 10 mio. kr. og løber i perioden fra januar 2017 – juli 2020.

Du kan læse mere om baggrunden for dette nye projekt i notatet: ”Fodring af husdyr med produkter fra genmodificeret soja”, som blev udarbejdet af Aarhus Universitet i februar 2014, på foranledning af det daværende Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, med henblik på at afdække den eksisterende viden i forhold til afledte effekter ved brug af GM afgrøder i foderet til husdyr.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos:
Seniorforsker Martin Tang Sørensen
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: MartinT.Sørensen@anis.au.dk